ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2016, 3 (106)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ALICJA ZACHARA, LESŁAW JUSZCZAK: Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi – wymagania prawne i monitoring Pełny tekst Szczegóły
ELIZA WOLSKA, MAGDALENA BONIECKA, MAŁGORZATA SZNITOWSKA: Superdezintegranty – substancje pomocnicze w suplementach diety w postaci tabletek Pełny tekst Szczegóły
PIOTR DOMARADZKI, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, MARIUSZ FLOREK, ANNA LITWIŃCZUK: Zmiany właściwości fizykochemicznych i sensorycznych mięsa wołowego w zależności od warunków jego dojrzewania Pełny tekst Szczegóły
JOLANTA CALIK: Ocena zawartości wybranych składników chemicznych w jajach kurzych w zależności od cyklu ich produkcji Pełny tekst Szczegóły
KAROL MIŃKOWSKI, ARTUR KALINOWSKI, ANNA KRUPSKA: Wpływ enzymatycznej i hydrotermicznej obróbki nasion oraz dodatku przeciwutleniacza i witaminy E na stabilność oleju lnianego w czasie przechowywania Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA MIZIELIŃSKA, PAULA JANKOWSKA, AGNIESZKA BIEŃ, ŁUKASZ ŁOPUSIEWICZ, ARTUR BARTKOWIAK: Ocena zdolności wybranych szczepów grzybów z gromady Basidiomycota do syntezy lipaz oraz esteraz Pełny tekst Szczegóły
EWELINA ŁYSOŃ, WIOLETTA BIEL: Ocena składu chemicznego ziarna wybranych odmian żyta (Secale cereale L.) z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej Pełny tekst Szczegóły
GABRIELA ZIĘĆ: Właściwości teksturalne miękiszu i jakość chlebów pszenno-owsianych Pełny tekst Szczegóły
PAULINA BOGDAN, EDYTA KORDIALIK-BOGACKA: Aktywność przeciwutleniająca piw produkowanych z dodatkiem niesłodowanej komosy i amarantusa Pełny tekst Szczegóły
ALINA KAŁUŻEWICZ, JOLANTA LISIECKA, MONIKA GĄSECKA, AGNIESZKA WAŚKIEWICZ, WŁODZIMIERZ KRZESIŃSKI, TOMASZ SPIŻEWSKI, BARBARA FRĄSZCZAK: Zmiany składu fenoli i tokoferoli w różach brokułu w trakcie krótkotrwałego przechowywania Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA KOWALSKA, BARBARA GAJEWNIK, TERESA SUMIŃSKA, ANDRZEJ BARYGA: Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne soku surowego z buraków cukrowych przed i po ozonowaniu Pełny tekst Szczegóły