ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

STANISŁAW KALISZ, MARTA MITEK

Tytuł

Zawartość składników o właściwościach przeciwutleniających w sokach i napojach z owoców kolorowych

Streszczenie

Oceniano soki produkowane z przeznaczeniem dla dzieci i napoje skierowane przede wszystkim do młodzieży. Produkty te otrzymane były z owoców kolorowych, bądź z ich dodatkiem. Badano w nich zawartość antocyjanów, polifenoli oraz aktywności przeciwutleniąjącej. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że soki zawierały 1,5-4,6 razy więcej związków polifenolowych aniżeli napoje. Badane soki wykazywały aktywność przeciwutleniającą na poziomie 28,9-55,73 μmoli Troloxu/ml, przewyższając w tym względzie 3-8-krotnie napoje z owoców kolorowych. Ponadto potwierdzono, że o poziomie aktywności przeciwutleniąjącej w głównej mierze decyduje nie rodzaj użytego składnika owocowego, lecz jego ilość i jakość.

Słowa kluczowe

soki, napoje, aktywność przeciwutleniająca, polifenole

Do pobrania