ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2003, 2(35) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANETA ARCISZEWSKA, ANETA CEGIEŁKA

Wpływ wielkości dodatku i czasu działania transglutaminazy oraz stopnia rozdrobnienia mięsa na właściwości farszów drobiowych z obniżoną zawartością soli kuchennej

Pełny tekst Streszczenie

ANNA FABISIAK, DOROTA WITROWA-RAJCHERT, JOANNA GŁUSZKO

Wpływ temperatury na wybrane właściwości jabłek suszonych konwekcyjnie i sublimacyjnie

Pełny tekst Streszczenie

ILONA GAŁĄZKA, ROBERT KLEWICKI, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA

Zdolność wybranych szczepów Lactobacillus sp. do fermentowania oligosacharydów i oligopolioli o zróżnicowanym stopniu polimeryzacji

Pełny tekst Streszczenie

ANETA JAROSŁAWSKA, JAN OSZMIAŃSKI

Wpływ polifenoli tarczycy bajkalskiej i głogu dwuszyjkowego na procesy utleniania wybranych składników ciasta kruchego w trakcie jego wypieku

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA JUREK, AGNIESZKA PETRÓW

Wpływ substytucji słodu przetworami kukurydzianymi na zawartość azotu α-aminowego w brzeczkach laboratoryjnych

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW KALISZ, MARTA MITEK

Zawartość składników o właściwościach przeciwutleniających w sokach i napojach z owoców kolorowych

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA KOPERA, MARTA MITEK

Charakterystyka chemiczna owoców wybranych odmian gruszy azjatyckiej (Pyrus pyrifolia)

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW KOWALIK, ANNA TARCZYŃSKA, STEFAN ZIAJKA

Szacowanie ryzyka mikrobiologicznego – zastosowanie w produkcji i obrocie żywnością

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA KOWALSKA

Wpływ powlekania na właściwości fizyczne aglomerowanego sproszkowanego napoju kakaowego

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA KRUPA, MARIA SORAL-ŚMIETANA

Nasiona fasoli – źródłem odżywczych i nieodżywczych makroskładników

Pełny tekst Streszczenie

EWA MAJEWSKA

Walidacja miareczkowej metody oznaczania aspartamu z zastosowaniem metanolanu sodu

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MICHALCZYK, ANNA LESZCZYŃSKA-FIK

Listeria monocytogenes w przetworach typu „gravad” z pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MIKULAJOVA, MARIA TAKACSOVA, KITTI NEMETH, NATALIA RASOVA, SILVIA VOJTEKOVA

Właściwości przeciwutleniające wyciągu z otrąb pszennych w stosunku do oleju rzepakowego

Pełny tekst Streszczenie

KITTI NEMETH, MARIA TAKACSOVA, MARIUSZ K. PISKUŁA

Metabolizm flawonoidów u ludzi

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA PAULO, MAREK CIERACH

Stabilność przechowalnicza kiełbas parzonych z dodatkiem fosforanu dwuskrobiowego (skronet)

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ SOŁOWIEJ, JACEK PIELECKI, DOMINIK SZWAJGIER

Predykcja wyników jednoczesnej produkcji inulinazy i inwertazy przez szczepy Aspergillus niger i Kluyveromyces marxianus przy zastosowaniu techniki sieci neuronowych

Pełny tekst Streszczenie

IWONA ŚCIBISZ, MARTA MITEK, JOANNA MALEWSKA

Aktywność przeciwutleniająca owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)

Pełny tekst Streszczenie

ANNA TARCZYŃSKA, STEFAN ZIAJKA, JAROSŁAW KOWALIK

Metody statystyczne w systemie HACCP w przemyśle mleczarskim

Pełny tekst Streszczenie

INGRID WACHOWICZ, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Wpływ solenia i solankowania na jakość mikrobiologiczną mięsa kurcząt

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA WILCZEWSKA, JAN KŁOBUKOWSKI, JERZY SZPENDOWSKI

Wpływ sposobu koagulacji na biodostępność wapnia i fosforu z permeatów otrzymanych przy produkcji serów twarogowych metodą ultrafiltracji

Pełny tekst Streszczenie

RAFAŁ WOŁOSIAK

Porównanie właściwości przeciwutleniających preparatów karotenoidów uzyskanych z owoców pomidora i papryki

Pełny tekst Streszczenie

ANNA ŻBIKOWSKA, KRZYSZTOF KRYGIER

Wpływ zawartości izomerów trans w tłuszczach na jakość ciast wysokotłuszczowych

Pełny tekst Streszczenie