ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Dla autorów

17 Mar
2016

CZASOPISMO

WYDAWNICTWO NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI PROCEDURA WYDAWNICZA I ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI NAUKOWYCH W czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ) publikowane są artykuły naukowe: badawcze i p
Czytaj więcej
17 Mar
2016

MONOGRAFIE

Wydawnictwo znajduje się w wykazie MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 r. wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe: poz. 620; identyfikator 72000 WYDAWNICTWO NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI PROCEDURA WYDAWNICZA I
Czytaj więcej