ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2004, 4 (41) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

AGNIESZKA SZAJDEK, JULITTA BOROWSKA

Właściwości przeciwutleniające żywności pochodzenia roślinnego

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA GAWLIK-DZIKI

Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności

Pełny tekst Streszczenie

WOJCIECH BIAŁAS, ANNA MODZELEWSKA, WŁODZIMIERZ GRAJEK, TOMASZ JANKOWSKI

Wpływ powłoki maltodekstrynowej na ubytki masyi jędrność rozmrożonych truskawek (Fragaria ananassa)

Pełny tekst Streszczenie

ZBIGNIEW RZEDZICKI, PIOTR ZARZYCKI

Reologiczne właściwości ekstrudatów z udziałem komponentów pszennych

Pełny tekst Streszczenie

MARIA WALCZYCKA, TADEUSZ KOŁCZAK

Wpływ pH i chlorku sodu na denaturację cieplną oksy- i methemoglobiny

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ KOŁCZAK, KRZYSZTOF SURÓWKA

Enzymatyczna hydroliza niestandardowych osłonek kolagenowych i odpadów powstających przy produkcji osłonek

Pełny tekst Streszczenie

ROMAN NIEDZIÓŁKA, KRYSTYNA PIENIAK-LENDZION, WIESŁAW SZELIGA

Charakterystyka wartości rzeźnej jagniąt polskiej owcy nizinnej

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA PLASKOTA

Właściwości reologiczne jogurtów w zależności od czasu ich dojrzewania

Pełny tekst Streszczenie

IRENA OZIMEK, KRYSTYNA GUTKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS

Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością

Pełny tekst Streszczenie