ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2005, 3 (44) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

IWONA CHWASTOWSKA, JACEK KONDRATOWICZ

Właściwości technologiczne mięsa wieprzowego w zależności od czasu zamrażalniczego przechowywania i metody rozmrażania

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ DASZKIEWICZ, STANISŁAW WAJDA, WOJCIECH KAPELAŃSKI

Porównanie jakości mięsa loszek i loch pierwiastek

Pełny tekst Streszczenie

PAWEŁ GAJEWCZYK, ELŻBIETA MADEJEK-ŚWIĄTEK, KAROLINA KOWALSKA

Właściwości fizykochemiczne świeżego i mrożonego mięśnia longissimus lumborum tuczników mieszańców

Pełny tekst Streszczenie

SALOMEA GRAJEWSKA, MARIA BOCIAN

Plastyczność surowego mięsa wieprzowego jako wskaźnik jego jakości z uwzględnieniem genotypu świń RYR1

Pełny tekst Streszczenie

EUGENIA GRZEŚKOWIAK, KAROL BORZUTA, ANDRZEJ BORYS, STANISŁAW GRZEŚKIEWICZ, JERZY STRZELECKI

Skład kwasów tłuszczowycyh mięśni longissimus dorsi i biceps femoris świń puł X pbz oraz Naïma X P-76 z gospodarstw chłopskich

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA KAJAK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Szacowanie okresu przydatności do spożycia produktów mięsnych za pomocą modeli prognostycznych

Pełny tekst Streszczenie

WOJCIECH KAPELAŃSKI, SALOMEA GRAJEWSKA

Problematyka rzeźnego użytkowania loszek jednorazówek

Pełny tekst Streszczenie

JACEK KONDRATOWICZ

Jakość sensoryczna oraz ogólna liczba drobnoustrojów w mięśniach piersiowych kurcząt brojlerów w zależności od metody i czasu przechowywania chłodniczego

Pełny tekst Streszczenie

JACEK KONDRATOWICZ

Ocena właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych mięśni piersiowych kurcząt brojlerów przechowywanych w kontrolowanej atmosferze w zależności od sposobu pakowania i czasu przechowywania chłodniczego

Pełny tekst Streszczenie

JACEK KONDRATOWICZ, TOMASZ DASZKIEWICZ, IWONA CHWASTOWSKA

Podstawowy skład chemiczny i jakość sensoryczna mięsa wieprzowego zamrażanego w różnym czasie po uboju

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR KONIECZNY, EDWARD POSPIECH, IZABELA POLITOWSKA

Wpływ soli morskiej na wybrane właściwości frakcji tłuszczowej mięsa bydlęcego

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAWA KRZYWDZIŃSKA-BARTKOWIAK, WŁODZIMIERZ DOLATA

Wpływ dodatku wody na mikrostrukturę drobno rozdrobnionych farszów mięsnych i wyprodukowanych z nich wędlin

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAWA KRZYWDZIŃSKA-BARTKOWIAK, WŁODZIMIERZ DOLATA, MICHAŁ PIĄTEK

Komputerowa analiza obrazu mikrostruktury drobno rozdrobnionych farszów mięsnych i wędlin z różnym udziałem tłuszczu

Pełny tekst Streszczenie

ANNA LITWIŃCZUK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, TOMASZ GRODZICKI

Jakość mięsa tuczników zakwalifikowanych do poszczególnych klas w systemie EUROP

Pełny tekst Streszczenie

JAN MICIŃSKI, JANUSZ KLUPCZYŃSKI, HALINA OSTOJA, MAREK CIERACH, MARIA DYMNICKA, ANDRZEJ ŁOZICKI, TOMASZ DASZKIEWICZ

Wpływ rasy i żywienia buhajków na wyniki klasyfikacji ich tusz w systemie EUROP oraz na ocenę tekstury mięsa

Pełny tekst Streszczenie

WŁADYSŁAW MIGDAŁ, DOROTA WOJTYSIAK, PIOTR PAŚCIAK

Profil histochemiczny mięśni tuczników w zależności od rodzaju mięśnia, płci, rasy, masy ciała i żywienia

Pełny tekst Streszczenie

ROMAN NIEDZIÓŁKA, KRYSTYNA PIENIAK–LENDZION

Wstępne badania współzależności między poziomem wybranych kwasów tłuszczowych a oceną sensoryczną mięsa koziołków i tryczków

Pełny tekst Streszczenie

MARZENA NOWAK, KRYSTYNA PALKA, DECLAN TROY

Skład chemiczny i jakość wybranych mięśni bydlęcych

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA PIOTROWSKA, WŁODZIMIERZ DOLATA

Ocena jakości wędlin drobno rozdrobnionych wyprodukowanych z udziałem mięsa odkostnionego mechanicznie z dodatkiem transglutaminazy

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA ROSIAK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Modele wzrostu bakterii Pseudomonas w produktach gotowych do spożycia

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW WAJDA, TOMASZ DASZKIEWICZ, WOJCIECH KAPELAŃSKI, DANUTA PUCHALSKA

Wartość rzeźna tusz loszek i loch pierwiastek

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW WAJDA, RAFAŁ WINARSKI, KAROL BORZUTA

Porównanie wartości pomiarów grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu uzyskanych przy zastosowaniu urządzeń do klasyfikacji tusz wieprzowych

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ ZYBERT, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA, ELŻBIETA KRZĘCIO, HALINA SIECZKOWSKA, KATARZYNA ANTOSIK

Jakość mięsa tuczników zróżnicowanych masą tuszy ciepłej oraz klasą mięsności według systemu klasyfikacji EUROP

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ ZYBERT, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA, ELŻBIETA KRZĘCIO, HALINA SIECZKOWSKA, KATARZYNA ANTOSIK

Uzysk i procentowy udział części zasadniczych z rozbioru tusz wieprzowych zróżnicowanych masą oraz klasą mięsności według systemu klasyfikacji EUROP

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ ZYBERT, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA, ELŻBIETA KRZĘCIO, HALINA SIECZKOWSKA, KATARZYNA ANTOSIK

Uzysk i procentowy udział masy mięsa i tłuszczu ogółem w półtuszy pozyskanych z rozbioru i wykrawania tusz wieprzowych zróżnicowanych masą oraz klasą mięsności według systemu klasyfikacji EUROP

Pełny tekst Streszczenie

WŁADYSŁAW MYJAK

Próby określenia zmian fizykochemicznych skór bydlęcych w procesach warsztatu mokrego

Pełny tekst Streszczenie