ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 4 (59)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ADRIANA NOWAK, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ

Karcynogeny w przewodzie pokarmowym człowieka

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA JAWORSKA, LESZEK HEJDUK

Instrumentalna metoda oceny gładkości jogurtu naturalnego

Pełny tekst Streszczenie

ELWIRA WOROBIEJ, ANETA WUJKOWSKA, BEATA DRUŻYŃSKA, RAFAŁ WOŁOSIAK

Aktywność przeciwutleniająca handlowych preparatów białek serwatkowych

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAW PRZYBYLSKI, DANUTA JAWORSKA, EWA CZARNIECKA-SKUBINA, KATARZYNA KAJAK-SIEMASZKO

Ocena możliwości wyodrębniania mięsa kulinarnego o wysokiej jakości z uwzględnieniem mięsności tuczników, pomiaru barwy i pH, z zastosowaniem analizy skupień

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF DASIEWICZ, ANDRZEJ PISULA, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI, ADAM NOGA

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szacowania jakości peklowanego drobnego mięsa wieprzowego klasy II

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA DEREWIAKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, KATARZYNA ROBAK

Zawartość tłuszczu, cholesterolu oraz produktów utleniania cholesterolu w farszu pierogów mięsnych podczas przechowywania chłodniczego i zamrażalniczego

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA KOWALSKA, ANNA BZDUCHA, DOROTA DEREWIAKA, KATARZYNA KOPAŃSKA, ANETA NITEK

Ocena autentyczności wybranych czekolad

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRONIAK, MAŁGORZATA ŁUBIAN

Ocena stabilności oksydatywnej olejów rzepakowego i słonecznikowego tłoczonych na zimno z dodatkiem ekstraktu z oregano w teście Rancimat i termostatowym

Pełny tekst Streszczenie

ANNA ŻBIKOWSKA, JAROSŁAWA RUTKOWSKA

Skład kwasów tłuszczowych a jakość i przydatność technologiczna tłuszczów do pieczenia

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA RATUSZ, MAGDALENA WIRKOWSKA

Udział izomerów trans kwasów tłuszczowych w wybranych wyrobach ciastkarskich i chipsach ziemniaczanych

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA GÓRECKA, JACEK ANIOŁA, ELŻBIETA PIOTROWSKA, KATARZYNA WALCZAK

Zastosowanie mikronizowanych preparatów wysokobłonnikowych w wyrobach ciastkarskich

Pełny tekst Streszczenie

TERESA FORTUNA, IZABELA PRZETACZEK

Wpływ sacharozy i jej zamienników na wybrane reologiczne właściwości handlowych skrobi modyfikowanych

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA KRZYCZKOWSKA, IZABELA STOLARZEWICZ, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK

Badanie katalitycznego działania drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae w reakcji hydrolizy estrów z wykorzystaniem chromatografii gazowej

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, MARTA SKRZYPACZ

Koncentrat chleba bezglutenowego z dodatkiem mąki z szarłatu

Pełny tekst Streszczenie

PRZEMYSŁAW KRAWCZYK, ALICJA CEGLIŃSKA, KAROLINA IZDEBSKA

Porównanie właściwości reologicznych ciasta i jakości pieczywa otrzymanego z mąki orkiszu i pszenicy zwyczajnej

Pełny tekst Streszczenie

EWA GONDEK, AGATA MARZEC

Zależności pomiędzy wybranymi wyróżnikami tekstury pieczywa chrupkiego wyznaczonymi instrumentalnie i sensorycznie

Pełny tekst Streszczenie

AGATA MARZEC, EWA JAKUBCZYK, GRAŻYNA CACAK-PIETRZAK

Próba zastosowania metody emisji akustycznej do badania ziarna wybranych odmian pszenicy jarej i ozimej

Pełny tekst Streszczenie

HANNA MOJSKA, IWONA GIELECIŃSKA, LUCJAN SZPONAR

Badania nad zawartością akryloamidu w przetworach zbożowych

Pełny tekst Streszczenie

EWA GONDEK, PIOTR P. LEWICKI

Ruch wilgoci w mieszankach typu muesli

Pełny tekst Streszczenie

HANNA KOWALSKA

Wpływ temperatury na wymianę masy w jabłkach odwadnianych osmotycznie w roztworze sacharozy

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA JANOWICZ, EWA DOMIAN, ANDRZEJ LENART, WANDA POMARAŃSKA-ŁAZUKA

Charakterystyka suszenia konwekcyjnego jabłek odwadnianych osmotycznie w roztworze sacharozy

Pełny tekst Streszczenie

EWA JAKUBCZYK, EDYTA WNOROWSKA

Wpływ temperatury powietrza na przebieg suszenia spienionego zagęszczonego soku jabłkowego

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA LENTAS, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Wpływ warunków blanszowania tkanki selera na właściwości teksturalne suszu

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ PIOTROWSKI, JOANNA BIRONT, ANDRZEJ LENART

Barwa i właściwości fizyczne odwadnianych osmotycznie i suszonych sublimacyjnie truskawek

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA NOWAK, MARCIN KIDOŃ, MAGDALENA SYTA

Ocena zmian właściwości przeciwutleniających suszy buraka ćwikłowego i selera w zależności od zastosowanych operacji jednostkowych

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA NOWAK, MAGDALENA SYTA

Kinetyka sorpcji pary wodnej przez susze z buraka ćwikłowego jako narzędzie oceny ich jakości

Pełny tekst Streszczenie

SYLWIA SKĄPSKA, LUBOMIŁA OWCZAREK, URSZULA JASIŃSKA, AURELIA HAŁASIŃSKA, JOANNA DANIELCZUK, BARBARA SOKOŁOWSKA

Zmiany pojemności przeciwutleniającej grzybów jadalnych w procesie kiszenia

Pełny tekst Streszczenie

RÓŻA BIEGAŃSKA-MARECIK, DOROTA WALKOWIAK-TOMCZAK, ELŻBIETA RADZIEJEWSKA-KUBZDELA

Zmiany zawartości azotanów(v) i (III) w szpinaku mało przetworzonym, pakowanym i przechowywanym w atmosferze modyfikowanej

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA RADZIEJEWSKA-KUBZDELA, DOROTA WALKOWIAKTOMCZAK, RÓŻA BIEGAŃSKA-MARECIK

Wpływ pakowania i przechowywania w atmosferze modyfikowanej na zawartość azotanów(v) i (III) w sałatce warzywnej typu coleslaw oraz na jej cechy sensoryczne i fizykochemiczne

Pełny tekst Streszczenie

ARKADIUSZ SZTERK, EWA SOSIŃSKA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI, PIOTR P. LEWICKI

Metoda otrzymywania preparatu naturalnego α- i β-karotenu z marchwi

Pełny tekst Streszczenie

ARKADIUSZ SZTERK, PIOTR SZTERK, PIOTR P. LEWICKI

Detekcja nadtlenku wodoru chemiluminometrem własnej konstrukcji

Pełny tekst Streszczenie

MARTA CIECIERSKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, MARTA ALBIN

Zanieczyszczenie herbatek owocowych i ziołowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi

Pełny tekst Streszczenie

RAFAŁ WOŁOSIAK, MARTA MAZURKIEWICZ, BEATA DRUŻYŃSKA, ELWIRA WOROBIEJ

Aktywność przeciwutleniająca wybranych herbat zielonych

Pełny tekst Streszczenie