ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2010, 3 (70)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA LANGE

Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA KAWKA

Współczesne trendy w produkcji piekarskiej – wykorzystanie owsa i jęczmienia jako zbóż niechlebowych

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA KAWKA, DANUTA GÓRECKA

Porównanie składu chemicznego pieczywa pszennoowsianego i pszenno-jęczmiennego z udziałem zakwasów fermentowanych starterem LV2

Pełny tekst Streszczenie

MAREK GIBIŃSKI, HALINA GAMBUŚ, KAROL NOWAKOWSKI, BARBARA MICKOWSKA, DOROTA PASTUSZKA, GRAŻYNA AUGUSTYN, RENATA SABAT

Wykorzystanie mąki owsianej – produktu ubocznego przy produkcji koncentratu z owsa – w piekarstwie

Pełny tekst Streszczenie

WIKTOR BERSKI

Wybrane właściwości fizykochemiczne skrobi wyizolowanych z polskich odmian i rodów owsa nagoziarnistego

Pełny tekst Streszczenie

EWA PIĄTKOWSKA, ROBERT WITKOWICZ, ELŻBIETA PISULEWSKA

Podstawowy skład chemiczny wybranych odmian owsa siewnego

Pełny tekst Streszczenie

EWA PIĄTKOWSKA, ROBERT WITKOWICZ, ELŻBIETA PISULEWSKA

Właściwości antyoksydacyjne wybranych odmian owsa siewnego

Pełny tekst Streszczenie

DANIELA DVONČOVÁ, MICHAELA HAVRLENTOVÁ, ANDREA HLINKOVÁ, PETER HOZLÁR

Effect of fertilization and variety on the β-glucan content in the grain of oats

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA PISULEWSKA, ROBERT WITKOWICZ, AGNIESZKA KIDACKA

Plon, komponenty składowe plonu oraz celność ziarna wybranych odmian owsa siewnego

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF UKALSKI, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, JOANNA UKALSKA

Analiza plonowania i stabilności genotypów owsa za pomocą metody graficznej typu GGE

Pełny tekst Streszczenie

KAZIMIERZ KLIMA, TEOFIL ŁABZA

Plonowanie i efektywność ekonomiczna uprawy owsa w siewie czystym i mieszanym w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ ZAJĄC, ANDRZEJ OLEKSY GRZEGORZ PIŃCZUK, ROBERT WITKOWICZ

Porównanie plonowania i cech morfologicznych roślin owsa oplewionego uprawianego w siewie czystym i mieszanym na terenie powiatu sanockiego

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA BURACZYŃSKA

Porównanie plonowania i zawartości białka mieszanek owsa oplewionego i łubinu wąskolistnego

Pełny tekst Streszczenie

RENATA TOBIASZ-SALACH, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, JAN BUCZEK, EWA SZPUNAR-KROK

Reakcja owsa oplewionego i nagoziarnistego na działanie regulatorów wzrostu

Pełny tekst Streszczenie

ROBERT WITKOWICZ, ELŻBIETA PISULEWSKA

Wpływ nawożenia mineralnego i regulatorów wzrostu na transmisję promieniowania biologicznie czynnego przez łan owsa nagoziarnistego

Pełny tekst Streszczenie

KAZIMIERZ NOWOROLNIK

Plonowanie i jakość ziarna owsa w zależności od wilgotności podłoża i dawki azotu

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA LESZCZYŃSKA, KAZIMIERZ NOWOROLNIK

Wpływ nawożenia azotem i gęstości siewu na plonowanie owsa nagoziarnistego

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA SUŁEK

Porównanie produkcyjności i architektury łanu owsa brunatnoplewkowej odmiany „Gniady” w zależności od doboru kompleksu glebowego

Pełny tekst Streszczenie