ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2011, 1 (74)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MAREK SIKORA, GRETA ADAMCZYK, MAGDALENA KRYSTYJAN

Tiksotropia miarą niestabilności ciekłych produktów żywnościowych

Pełny tekst Streszczenie

GENOWEFA BONCZAR, KAJA CHRZANOWSKA, KRZYSZTOF MACIEJOWSKI, MARIA WALCZYCKA

Zawartość cholesterolu i jego pochodnych w mleku i produktach mleczarskich – uwarunkowania surowcowe i technologiczne

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAWA RUTKOWSKA, AGATA ADAMSKA, IWONA WIELESIK

Porównanie składu kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczu mleka klaczy i krów

Pełny tekst Streszczenie

EWA SIMIŃSKA, BRONISŁAW BORYS, HENRYKA BERNACKA

Wpływ żywienia jagniąt makuchem słonecznikowym i nasionami lnu bez lub z dodatkiem witaminy E na profil kwasów tłuszczowych mięsa, wątroby i serca

Pełny tekst Streszczenie

RYSZARD ŻYWICA, DOROTA G. CHARZYŃSKA, JOANNA K. BANACH

Wpływ procesu oszałamiania elektrycznego kurcząt za pomocą urządzenia własnej konstrukcji na barwę mięsa

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA PIETRZAK, EWA TREJDA, MAŁGORZATA ZIARNO

Wpływ wysokiego ciśnienia na wybrane właściwości oraz trwałość kotlecików z mięsa drobiowego

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA BIESIADA-DRZAZGA, STANISŁAW SOCHA, ALINA JANOCHA, TERESA BANASZKIEWICZ, ADAM KONCEREWICZ

Ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa bażantów łownych (Phasianus colchicus)

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA NARWOJSZ, EULALIA J. BOROWSKA

Zmiany składników strukturotwórczych owoców porzeczki czarnej podczas maceracji miazgi a uwalnianie polifenoli do soku

Pełny tekst Streszczenie

IWONA ŚCIBISZ, ANDRZEJ GASIK, MARTA MITEK, ANDRZEJ CENDROWSKI

Wpływ warunków przechowywania na barwę dżemów z owoców kolorowych

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTIAN MARSZAŁEK, MARTA MITEK, SYLWIA SKĄPSKA

Zastosowanie wysokich ciśnień hydrostatycznych (UHP) do utrwalania soków i nektarów truskawkowych

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KASPRZAK, ZBIGNIEW RZEDZICKI, EMILIA SYKUT-DOMAŃSKA

Wpływ dodatku razówki owsianej na cechy jakościowe chleba pszennego

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA DŁUŻEWSKA, ANNA FLOROWSKA, EWELINA JASIORSKA

Wpływ rodzaju nośnika na stabilność β-karotenu mikrokasułkowanego metodą suszenia rozpyłowego

Pełny tekst Streszczenie

ANTONI MIECZNIKOWSKI, ANDRZEJ LENART

Charakterystyka preparatów bakterii fermentacji mlekowej utrwalonych metodą suszenia fluidyzacyjnego

Pełny tekst Streszczenie

EWA WALASZCZYK, WALDEMAR PODGÓRSKI, DOMINIK MARZEC

Wpływ makroelementów na proces biosyntezy kwasu szczawiowego z glicerolu przez Aspergillus niger

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA KRASNOWSKA, ANNA M. SALEJDA

Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności

Pełny tekst Streszczenie