ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2011, 6 (79)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA DOMIAN

Charakterystyka suszonych rozpyłowo emulsji stabilizowanych białkami mleka

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK

Rola i znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA, MARLENA GIEREJKIEWICZ, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Optymalizacja warunków procesu fermentacji polędwic surowo dojrzewających z dodatkiem bakterii probiotycznych

Pełny tekst Streszczenie

MARTA CHMIEL, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI, PAWEŁ CAL

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do wykrywania wady PSE mięsa

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA TRIL, ANNA M. SALEJDA, GRAŻYNA KRASNOWSKA

Próba zwiększenia stabilności oksydacyjnej modelowych przetworów mięsnych poprzez zastosowanie soku z aronii

Pełny tekst Streszczenie

MARIA BINDER, ANNA PRUSKA-KĘDZIOR, ZENON KĘDZIOR, MAGDALENA JANKOWSKA, EWELINA CHOJNACKA

Charakterystyka składu frakcyjnego i właściwości reologicznych białka wypełniającego ziarna żyta

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA JANKOWSKA, ZENON KĘDZIOR, ANNA PRUSKA-KĘDZIOR, EWELINA CHOJNACKA, MARIA BINDER

Porównanie właściwości funkcjonalnych glutenu z pszenicy samopszy i pszenicy zwyczajnej

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA OGRODOWSKA, RYSZARD ZADERNOWSKI, MAŁGORZATA TAŃSKA, SYLWESTER CZAPLICKI

Właściwości fizyczne nasion amarantusa (Amaranthus cruentus) pochodzącego z różnych rejonów uprawy w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA KAWA-RYGIELSKA, WITOLD PIETRZAK

Zagospodarowanie odpadowego pieczywa do produkcji bioetanolu

Pełny tekst Streszczenie

JADWIGA A. SPIEL, MONIKA A. PLISZKA, JERZY BOROWSKI, AGNIESZKA GUTKOWSKA

Skład chemiczny, cechy sensoryczne i właściwości przeciwutleniające sękacza mazurskiego

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAWA TELESZKO

Żurawina wielkooowocowa – możliwości wykorzystania do produkcji biożywności

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA KLIMCZAK, ELŻBIETA ROZPARA, BOGUSŁAW KRÓL

Rozmieszczenie elagotanin w soku, miąższu i nasionach jako dodatkowe kryterium optymalnego zagospodarowania truskawek

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ CENDROWSKI, IWONA ŚCIBISZ, MARTA MITEK

Wpływ warunków przechowywania na zawartość hydroksymetylofurfuralu, furfuralu i kwasu askorbinowego w dżemach z owoców jagodowych

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA ŁYSONIEWSKA, STANISŁAW KALISZ, MARTA MITEK

Jakość sensoryczna nektarów i napojów z czarnej porzeczki wzbogaconych ekstraktami z jeżówki purpurowej oraz zielonej herbaty

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ KOWALCZYK

Wpływ jadalnej powłoki białkowo-woskowej na trwałość pozbiorczą kapusty brukselskiej przechowywanej w symulowanych warunkach obrotu towarowego

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ SZCZEPANIAK, MARIA WOJTATOWICZ

Dobór szczepów Yarrowia lipolytica i Debaryomyces hansenii do szczepionki wspomagającej proces dojrzewania sera

Pełny tekst Streszczenie

ANNA CHOIŃSKA, WOJCIECH ŁABA, ANNA RODZIEWICZ, AGATA BOGACKA

Proteoliza keratyny piór kurzych z wykorzystaniem pozakomórkowych enzymów proteolitycznych szczepu Bacillus cereus B5e/sz

Pełny tekst Streszczenie