ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 1 (86)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, ADRIANA NOWAK, RENATA BARCZYŃSKA, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ

Prebiotyki – definicja, właściwości i zastosowanie w przemyśle

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA BASIAK, ANDRZEJ LENART

Powłoki skrobiowe stosowane w opakowalnictwie żywności

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW TYSZKIEWICZ

Rozwój światowej standaryzacji żywności na przykładzie normy na mięso wieprzowe w tuszach i elementach handlowych

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA BILLER

Wpływ wybranych cech surowca na wskaźnik zbrązowienia i teksturę modelowego wyrobu pieczonego z mięsa mielonego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MILCZAREK, MARIA OSEK, BOGUSŁAW OLKOWSKI, BARBARA KLOCEK

Porównanie składu chemicznego świeżych i zamrażalniczo przechowywanych mięśni kurcząt brojlerów żywionych mieszankami paszowymi z różną ilością oleju sojowego, lnianego i witaminy E

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ BIENKIEWICZ, ZDZISŁAW DOMISZEWSKI, GRZEGORZ TOKARCZYK, DOMINIKA PLUST

Rozmieszczenie lipidów i ich zmiany oksydacyjne w poszczególnych częściach filetów z pstrąga tęczowego

Pełny tekst Streszczenie

RYSZARD REZLER, HANNA M. BARANOWSKA

Właściwości reologiczne i zdolność wiązania wody przez stabilizowane skrobią ziemniaczaną emulsje typu tłuszcz w wodzie

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRONIAK, ALEKSANDRA PTASZEK, KATARZYNA RATUSZ

Ocena wpływu warunków tłoczenia w prasie ślimakowej na jakość i skład chemiczny olejów rzepakowych

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA ECKERT, ALEKSANDRA ZAMBROWICZ, MARTA POKORA, ANNA DĄBROWSKA, MAREK SZOŁTYSIK, JÓZEFA CHRZANOWSKA, TADEUSZ TRZISZKA

Zastosowanie proteaz pochodzenia mikrobiologicznego do otrzymywania hydrolizatów o aktywności przeciwutleniającej i przeciwdrobnoustrojowej z białek żółtka jaja

Pełny tekst Streszczenie

RADOSŁAW DEMBCZYŃSKI, ALEKSANDRA M. DOLATA, KINGA BOMBCZYŃSKA, WOJCIECH BIAŁAS, TOMASZ JANKOWSKI

Separacja laktoferyny z serwatki w ekstrakcyjnych układach trójfazowych

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ SOŁOWIEJ, WALDEMAR GUSTAW

Wpływ chlorku wapnia na właściwości fizykochemiczne analogów serów topionych na bazie białek mleka i tłuszczu mlecznego

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF SIEMIANOWSKI, JERZY SZPENDOWSKI, KRZYSZTOF BOHDZIEWICZ, PIOTR KOŁAKOWSKI, KATARZYNA PAWLIKOWSKA, JACEK BARDOWSKI, MAGDALENA CHMIELEWSKA, JOANNA ŻYLIŃSKA

Wpływ zawartości suchej masy w mleku na dynamikę ukwaszania oraz cechy jakościowe skrzepu twarogowego

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA ROZMIERSKA, ANDRZEJ UZAR, KRYSTYNA M. STECKA, BEATA CHABŁOWSKA, KATARZYNA PIASECKA-JÓŹWIAK, ELŻBIETA SŁOWIK, EMILIA SZKUDZIŃSKA-RZESZOWIAK

Zastosowanie kultur starterowych bakterii fermentacji mlekowej do produkcji pieczywa z wysokim udziałem mąki owsianej

Pełny tekst Streszczenie

PAULINA PAWŁOWSKA, ANNA DIOWKSZ, EDYTA KORDIALIK-BOGACKA

Bezglutenowy słód owsiany jako surowiec browarniczy

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA RYTEL, AGNIESZKA NEMŚ, KLAUDIA KUŁAKOWSKA

Wpływ temperatury podsuszania na zawartość glikoalkaloidów i azotanów(V) podczas laboratoryjnej produkcji suszu z ziemniaków gotowanych

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR KAFEL, TADEUSZ SIKORA

Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA TRAFIAŁEK, JOANNA PAWŁOWSKA

Analiza efektów szkolenia pracowników firmy cateringowej z wdrożonym systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności, zgodnym z normą ISO serii 22000

Pełny tekst Streszczenie