ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 4 (89)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MONIKA TRZĄSKOWSKA

Probiotyki w produktach pochodzenia roślinnego

Pełny tekst Streszczenie

MICHAŁ PAŁYS, ZDZISŁAW TARGOŃSKI

Produkcja kwasu mlekowego przez grzyby z rodzaju Rhizopus

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW KOWALIK, ADRIANA ŁOBACZ, SYLWIA TARCZYŃSKA

Prognozowanie wzrostu liczby komórek Listeria monocytogenes w serku wiejskim

Pełny tekst Streszczenie

MAREK SZOŁTYSIK, ANNA DĄBROWSKA, KONRAD BABIJ, MARTA POKORA, ALEKSANDRA ZAMBROWICZ, XYMENA POŁOMSKA, MARIA WOJTATOWICZ, JÓZEFA CHRZANOWSKA

Zmiany biochemiczne i mikrobiologiczne w serze wyprodukowanym przy udziale drożdży Yarrowia lipolytica

Pełny tekst Streszczenie

MARTA LISZKA-SKOCZYLAS, ANNA PTASZEK, MONIKA HALIK, MIROSŁAW GRZESIK

Zastosowanie pomiarów osmometrycznych do oceny oddziaływań pomiędzy białkami i polisacharydami w wodnych roztworach

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ DASZKIEWICZ, KAROLINA WILGA, PAWEŁ JANISZEWSKI, KATARZYNA ŚMIECIŃSKA, DOROTA KUBIAK

Porównanie jakości mięsa jeleni szlachetnych (Cervus elaphus L.) pozyskanych na terenie Polski i Węgier

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ FLOROWSKI, ANNA FLOROWSKA, ANNA KUR, ANDRZEJ PISULA

Porównanie wpływu dodatku białka kolagenowego i sojowego na jakość restrukturowanych szynek parzonych wyprodukowanych z mięsa PSE

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA BILLER

Próba identyfikacji cech sensorycznych mięsa pieczonego związkami lotnymi powstającymi w modelowej reakcji lizyny z rybozą

Pełny tekst Streszczenie

KAROL MIŃKOWSKI, KATARZYNA ZAWADA, STANISŁAW PTASZNIK, ARTUR KALINOWSKI

Wpływ związków fenolowych nasion na stabilność oksydacyjną i aktywność antyrodnikową wytłoczonych z nich olejów bogatych w PUFA n-3

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRONIAK, ANNA CHLEBOWSKA-ŚMIGIEL

Wpływ czystości nasion rzepaku i sposobu oczyszczania oleju na wybrane właściwości olejów tłoczonych na zimno

Pełny tekst Streszczenie

HANNA M. BARANOWSKA, RYSZARD REZLER

Dynamika molekularna wody w emulsjach typu tłuszcz w wodzie, emulgowanych skrobią ziemniaczaną

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA

Wpływ zastosowania S-karwonu jako naturalnego inhibitora wzrostu kiełków ziemniaka na jasność barwy chipsów ziemniaczanych

Pełny tekst Streszczenie

WIKTOR OBUCHOWSKI, MATEUSZ GUTSCHE, AGNIESZKA MAKOWSKA

Czynniki kształtujące cechy jakościowe mąki przeznaczonej do produkcji wafli

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA SUJKA, PIOTR KOCZOŃ, AGATA GÓRSKA, MAGDALENA WIRKOWSKA, MAGDALENA REDER

Sensoryczne i spektralne cechy wybranych wyrobów spirytusowych poddanych procesowi liofilizacji

Pełny tekst Streszczenie

BEATA ŚLASKA-GRZYWNA, DARIUSZ ANDREJKO, IZABELA KUNA-BRONIOWSKA, AGNIESZKA SAGAN, AGATA BLICHARZ-KANIA

Kształtowanie wybranych właściwości teksturalnych dyni optymalizowaną obróbką cieplną

Pełny tekst Streszczenie

AGATA MARZEC, HANNA KOWALSKA, BEATA OŁDAK

Wpływ techniki suszenia wiśni na właściwości teksturalne suszu oceniane metodą akustyczną i mechaniczną

Pełny tekst Streszczenie