ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 6 (91)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EMILIA JANISZEWSKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT, EDWARD RÓJ

Metody i kierunki wykorzystania mikronizacji nadkrytycznej

Pełny tekst Streszczenie

GRETA ADAMCZYK, MAGDALENA KRYSTYJAN, ANNA DOBOSZ, MAREK SIKORA

Tiksotropowe właściwości skrobi

Pełny tekst Streszczenie

JACEK KIJOWSKI, EMILIA KUPIŃSKA

Dylematy ograniczania miopatii mięśni piersiowych typu DPM u kurcząt brojlerów

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANTONI GORYL

Wpływ dodatku szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 i warunków dojrzewania na jakość fermentowanych polędwic podczas przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA STASZOWSKA, PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, ANNA LITWIŃCZUK

Wpływ gatunku i środowiska życia ryb na zawartość ołowiu oraz oszacowanie jego pobrania z tkanki mięśniowej

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA BARŁOWSKA, ANNA WOLANCIUK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK

Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny oraz zawartość makro- i mikroelementów w mleku krowim i kozim

Pełny tekst Streszczenie

MARIOLA KOZŁOWSKA, ANNA ŻBIKOWSKA

Wpływ dodatku ekstraktów z przypraw na jakość i trwałość krakersów

Pełny tekst Streszczenie

EWA PIĄTKOWSKA, ANETA KOPEĆ, AGNIESZKA KIDACKA, TERESA LESZCZYŃSKA, ELŻBIETA PISULEWSKA

Zawartość składników odżywczych i właściwości antyoksydacyjne różnych frakcji ziarna wybranych odmian i rodów owsa

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA KARAŚ, ANNA JAKUBCZYK, EDYTA PACZOS-GRZĘDA

Właściwości przeciwutleniające hydrolizatów białek z ziarna uprawnych i dzikich gatunków owsa (Avena L.)

Pełny tekst Streszczenie

ANNA CIOŁEK, EWA MAKARSKA, LESZEK RACHOŃ

Wykrywanie dodatku mąki z pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i orkiszu (Triticum spelta L.) w produktach makaronowych z mąki pszenicy twardej (Triticum durum Desf.)

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA GUJSKA, JOANNA MICHALAK, MARTA CZARNOWSKA

Wpływ czasu i temperatury przechowywania na stabilność kwasu foliowego i folianów w wybranych sokach owocowych i owocowo-warzywnych

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA MATERSKA

Wpływ warunków ekstrakcji na zawartość o-glikozydów kwercetyny w preparatach z owoców papryki

Pełny tekst Streszczenie

ADRIAN CZERNIAK, TOMASZ JANKOWSKI

Mikrokapsułkowanie α-tokoferolu wewnątrz komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA RYMUZA, ELŻBIETA RADZKA

Zastosowanie analiz wielowymiarowych do oceny jakości wody pitnej

Pełny tekst Streszczenie

WACŁAW ADAMCZYK, ARTUR JACHIMOWSKI

Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa

Pełny tekst Streszczenie

JACEK NOWAK, BARBARA GÓRNA, WŁODZIMIERZ NOWAK

Wykorzystanie grzybów strzępkowych do biodegradacji ścieków z przemysłu ziemniaczanego z jednoczesną produkcją biomasy pleśniowej na cele paszowe

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA NIEWCZAS

Kryteria wyboru żywności

Pełny tekst Streszczenie