ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOROTA DEREWIAKA, RAFAŁ WOŁOSIAK, EWA MAJEWSKA, AGATA LACH

Tytuł

Badanie wiarygodności informacji na temat obecności glutenu w wybranych produktach spożywczych

Streszczenie

Wprowadzenie. Wiarygodność informacji przekazywanych konsumentom na temat obecności substancji alergennych jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa ich zdrowia i życia. Celem pracy było sprawdzenie wiarygodności informacji przekazywanych konsumentom na temat obecności alergenów w wybranych produktach spożywczych (szczególnie glutenu), a tym samym  sprawdzenie wymogu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom, którzy borykają się z problemem alergii pokarmowej lub nietolerancji pokarmowej. Oceniono informacje o  alergenach zamieszczone na etykietach wybranych produktów, które zostały potwierdzone przez wykonanie badania laboratoryjne z wykorzystaniem immunoenzymatycznego testu ELISA w celu oznaczenia zawartości glutenu, którego limit oznaczalności wynosił 5 mg/kg. Sprawdzono również sposób informowania konsumentów o alergenach w wybranych lokalach gastronomicznych na  terenie miasta Skierniewice.
Wyniki i wnioski. Zawartość glutenu w badanych produktach bezglutenowych wyniosła od 0,07 do 7,44 mg/kg, w produktach z deklaracją „może zawierać gluten” od 1,74 do 3,40 mg/kg,  natomiast w produktach kukurydzianych od 1,84 ÷ 89,4 mg/kg. Wyniki badania dotyczące sposobu informowania konsumentów o alergenach są niezadowalające i skłaniają do dalszej edukacji  personelu zatrudnionego w lokalach gastronomicznych. Spośród 28 badanych artykułów spożywczych tylko w dwóch wykryto gluten w ilości przekraczającej 20 mg na kg produktu, tj. w  kukurydzianym pieczywie chrupkim i mące kukurydzianej, ale w tych przypadkach producent uprzedził o tym konsumentów, stosując zapis „produkt może zawierać gluten”. Tylko jeden produkt spożywczy posiadał nieprawidłowe oznakowanie związane z zastosowaniem nieodpowiedniej czcionki.

Słowa kluczowe

alergeny, test Elisa, gluten, oznakowanie, informowanie

Do pobrania