ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

GRAŻYNA MORKIS

Tytuł

Zakres wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym

Streszczenie

W Polsce, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, wprowadzono regulacje prawne dotyczące produkcji i obrotu żywnością, w tym także unormowania prawne wprowadzające obowiązek wdrożenia i stosowania niektórych systemów zarządzania jakością. W procesie produkcji i obrotu żywnością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego obowiązkowe jest stosowanie GHP, GMP i HACCP. Po pięciu latach od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpił istotny wzrost liczby przedsiębiorstw, które wdrożyły i stosują obligatoryjne systemy zarządzania jakością. Z przeprowadzonego monitoringu w latach 2005 – 2009 wynika m.in., że w 2009 r. zdecydowana większość (94 %) przedsiębiorstw przetwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego wdrożyła obligatoryjne systemy zapewnienia jakości, w grupie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego przetwarzających produkty pochodzenia niezwierzęcego przedsiębiorstw stosujących GHP było 88 %, GMP 85 %, a HACCP tylko 32 %.

Słowa kluczowe

system zarządzania jakością, Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), system HACCP, przemysł spożywczy

Do pobrania