ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2010, 6 (73)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KATARZYNA SAMBORSKA

Suszenie rozpyłowe enzymów – przyczyny inaktywacji oraz metody i mechanizmy ich stabilizacji

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR P. LEWICKI

Kiełki nasion jako źródło cennych składników odżywczych

Pełny tekst Streszczenie

BOHDAN ACHREMOWICZ, WIKTOR BERSKI, HALINA GAMBUŚ

Wykorzystanie metody SRC (Solvent Retention Capacity) do oceny jakości technologicznej mąk pszennych

Pełny tekst Streszczenie

ZOFIA KAROLINI-SKARADZIŃSKA, ANNA CZUBASZEK, DOROTA ŁUCZAK, ANNA FRĄCZAK

Jakość ciasta i pieczywa pszennego z dodatkiem serwatki

Pełny tekst Streszczenie

RENATA STANISŁAWCZYK, MARIUSZ RUDY, BERNADETTA ŚWIĄTEK

Występowanie mikotoksyn w zbożach i przetworach zbożowych znajdujących się w placówkach handlowych województwa podkarpackiego

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA MIŚNIAKIEWICZ

Wpływ procesu fermentacji na poziom zanieczyszczeń ciasta chlebowego

Pełny tekst Streszczenie

ALDONA SOBOTA, MARTA DOBOSZ

Jakość dostępnych na rynku makaronów pełnoziarnowych

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ TARKO, ALEKSANDRA DUDA-CHODAK, PIOTR POGOŃ

Charakterystyka owoców pigwowca japońskiego i derenia jadalnego

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Zastosowanie bakterii potencjalnie probiotycznych do fermentacji przecieru z dyni

Pełny tekst Streszczenie

DARIUSZ KOWALCZYK, EWA PIKULA, BARBARA BARANIAK

Wpływ jadalnej powłoki białkowo-woskowej na jakość przechowywanych chłodniczo brokułów

Pełny tekst Streszczenie

EMILIA BERNAŚ, GRAŻYNA JAWORSKA

Zawartość aminokwasów w mrożonkach i konserwach sterylizowanych z borowika szlachetnego (Boletus edulis (Bull: Fr.))

Pełny tekst Streszczenie

KAROL MIŃKOWSKI, STANISŁAW GRZEŚKIEWICZ, MAŁGORZATA JERZEWSKA, MAGDALENA ROPELEWSKA

Charakterystyka składu chemicznego olejów roślinnych o wysokiej zawartości kwasów linolenowych

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA SIEPKA, ŁUKASZ BOBAK, TADEUSZ TRZISZKA

Frakcjonowanie żółtka w celu pozyskiwania preparatów wzbogaconych w substancje biologicznie aktywne

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA SUŁEK, EWA DOMIAN

Wpływ ciśnienia homogenizacji na zawartość tłuszczu powierzchniowego w suszonych rozpyłowo emulsjach stabilizowanych białkami mleka

Pełny tekst Streszczenie

MAREK ALJEWICZ, GRAŻYNA CICHOSZ, MARIKA KOWALSKA

Wpływ probiotycznych kultur Lactobacillus rhamnosus Howaru i Lactobacillus acidophilus Howaru na jakość sensoryczną sera edamskiego

Pełny tekst Streszczenie

EUGENIA GRZEŚKOWIAK, KAROL BORZUTA, DARIUSZ LISIAK, JAN STRZELECKI, PIOTR JANISZEWSKI

Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne oraz skład kwasów tłuszczowych mięśnia longissimus dorsi mieszańców pbz x wbp oraz pbz x (d x p)

Pełny tekst Streszczenie

HANNA JANKOWIAK, MARIA BOCIAN, WOJCIECH KAPELAŃSKI, ALEKSANDRA ROŚLEWSKA

Zależność między otłuszczeniem tuszy a zawartością tłuszczu śródmięśniowego i profilem kwasów tłuszczowych w mięsie świń

Pełny tekst Streszczenie

EWA DĄBROWSKA, MONIKA MODZELEWSKA-KAPITUŁA, ALEKSANDRA KWIATKOWSKA, BARBARA JANKOWSKA, MAREK CIERACH

Wpływ obróbki cieplnej w środowisku pary wodnej na teksturę, soczystość i rozpuszczalność białek kolagenowych wołowego mięśnia podgrzebieniowego

Pełny tekst Streszczenie

MARTA CHMIEL, KRZYSZTOF DASIEWICZ, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI

Ocena jakości drobnego mięsa wołowego metodą komputerowej analizy obrazu

Pełny tekst Streszczenie

MARIOLA FRIEDRICH, ZUZANNA GOLUCH-KONIUSZY, JOANNA SADOWSKA

Ocena wpływu składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na przemiany białkowe w badaniach modelowych na szczurach

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA PYSZ-IZDEBSKA, TERESA LESZCZYŃSKA, ANETA KOPEĆ, ESTERA NOWACKA, BARBARA BUGAJ

Pokrycie zapotrzebowania na energię i wybrane składniki odżywcze w diecie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej oraz ocena ich parametrów antropometrycznych

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA MORKIS

Zakres wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym

Pełny tekst Streszczenie