ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARIOLA FRIEDRICH, ZUZANNA GOLUCH-KONIUSZY, JOANNA SADOWSKA

Tytuł

Ocena wpływu składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na przemiany białkowe w badaniach modelowych na szczurach

Streszczenie

Celem badań była ocena, w badaniach modelowych na zwierzętach, wpływu zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na stężenie kortykosteronu i wybrane wskaźniki metabolizmu białkowego. Doświadczenie przeprowadzono na 36 samicach szczura, w wieku około 7 miesięcy. Zwierzęta podzielono na 3 grupy żywione: grupa I – paszą podstawową, grupy II i III – paszą zmodyfikowaną. Grupy I i II otrzymywały do picia wodę, grupa III – wodny roztwór witamin z grupy B. Po 6 tygodniach doświadczenia zwierzęta uśpiono, a następnie pobrano do badań krew i tkanki. W surowicy krwi oznaczono: stężenie kortykosteronu, białka całkowitego i jego frakcji, mocznika i kreatyniny, aktywność GGTP, AspAT i AlAT. W wątrobie i mięśniach oznaczono zawartość białka ogólnego i tłuszczu. Dowiedziono, że zmiana składu diety, polegająca na zamianie pełnych ziaren zbóż na mąkę pszenną i sacharozę i jej suplementacja wybranymi witaminami z grupy B, spowodowała wzrost stężenia kortykosteronu do poziomu, który powodował obniżenie stężenia białka ogólnego i jego frakcji albumin we krwi oraz nasilenie tempa przemian aminokwasów, bez wprowadzania ich jednak w szlaki kataboliczne. Stwierdzono również niewielki, ale statystycznie istotny wzrost stężenia frakcji alfa1 – globulin, co może wskazywać na wzrost natężenia procesów wolnorodnikowych.

Słowa kluczowe

witaminy z grupy B, metabolizm białek, sacharoza, szczury

Do pobrania