ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

ISSN 2451-0777 (wersja on-line), ISSN 2451-0769 (wersja drukowana)

Bieżący numer

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem naszego czasopisma.

Czytaj więcej

Archiwum

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi (od 1994 r.) wydaniami naszego czasopisma.

Czytaj więcej

INDEKSOWANIE

Bazy referujące nasze czasopismo.

Czytaj więcej

Wydawnictwa książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawnictw książkowych .

Czytaj więcej

DLA AUTORÓW

Informacje ogólne Wymagania

KONTAKT

ul. Balicka 122
30-149 Kraków

(12) 662 - 48 - 30
redakcja@pttz.org

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Digitalizacja publikacji naukowych wydanych w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w latach 1994-2003 w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich prze sieć Internet”

„Utworzenie na stronie internetowej czasopisma bazy danych, która będzie podstawą do wyszukiwania oraz zainstalowanie wyszukiwarki do przeglądu tych danych”

Zadania finansowane w ramach umowy 727/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonychna działalność upowszechniającą naukę.