ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 5 (60)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

PAULINA KRYSIŃSKA, DOROTA GAŁKOWSKA, TERESA FORTUNA: Charakterystyka układów skrobi modyfikowanych uzyskanych z kukurydzy woskowej Pełny tekst Szczegóły
AGATA WOJCIECHOWICZ, ZYGMUNT GIL, MAŁGORZATA KAPELKO, TOMASZ ZIĘBA: Wpływ dodatku skrobi opornej na właściwości ciasta i jakość pieczywa pszennego Pełny tekst Szczegóły
ANNA OSTASIEWICZ, ALICJA CEGLIŃSKA, SYLWIA SKOWRONEK: Wpływ warunków prowadzenia zakwasu na jakość pieczywa żytniego Pełny tekst Szczegóły
PRZEMYSŁAW KRAWCZYK, ALICJA CEGLIŃSKA, JULITA KARDIALIK: Porównanie wartości technologicznej ziarna orkiszu z pszenicą zwyczajną Pełny tekst Szczegóły
KAROLINA CHRISTA, MARIA SORAL-ŚMIETANA: Wpływ procesu prażenia na dostępność enzymatyczną białek ziarniaków gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) Pełny tekst Szczegóły
KRZYSZTOF DZIEDZIC, DANUTA GÓRECKA, AGNIESZKA DROŻDŻYŃSKA, KATARZYNA CZACZYK: Wpływ procesu otrzymywania kaszy gryczanej prażonej na zawartość wybranych składników odżywczych Pełny tekst Szczegóły
KINGA STUPER, JULIUSZ PERKOWSKI: Zawartość ergosterolu w zbożowych produktach spożywczych Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA ZEMBOLD-GUŁA, JÓZEF BŁAŻEWICZ, KATARZYNA WOJEWÓDZKA: Związki białkowe w brzeczkach piwnych wytwarzanych z dodatkiem nieoplewionego ziarna jęczmienia Pełny tekst Szczegóły
PATRYCJA KŁOS, ANNA ŁOZA, ELEONORA LAMPART-SZCZAPA, JACEK KARCZEWSKI: Ocena lektynopodobnych właściwości globulin z nasion łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius, odm. Baron) Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA: Wpływ warunków meteorologicznych na zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA: Wpływ zawartości cukrów w bulwach ziemniaka na barwę czipsów Pełny tekst Szczegóły
AGATA PĘKOSŁAWSKA, ANDRZEJ LENART: Wpływ stężenia i temperatury syropu skrobiowego na przebieg odwadniania osmotycznego dyni Pełny tekst Szczegóły
DOROTA ZIELIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANTONI GORYL: Modele przeżywalności bakterii potencjalnie probiotycznych Lactobacillus casei KN291 w fermentowanym napoju sojowym Pełny tekst Szczegóły
JOANNA KOLNIAK: Wpływ sposobu zamrażania, rozmrażania oraz dodatków krioochronnych na zawartość polifenoli ogółem, antocyjanów i pojemność przeciwutleniającą mrożonek truskawkowych Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW KALISZ: Wpływ sposobu otrzymywania soków truskawkowych na zawartość antocyjanów i barwę Pełny tekst Szczegóły
ANDRZEJ GASIK, MARTA MITEK, STANISŁAW KALISZ: Wpływ procesu maceracji oraz warunków przechowywania na aktywność przeciwutleniającą i zawartość wybranych składników w soku z owoców derenia (Cornus mas) Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA PRZYBYT, JOANNA BIERNASIAK: Zastosowanie biosensorów do oznaczania mleczanów w owocowych sokach komercyjnych i koncentratach Pełny tekst Szczegóły
KAROLINA LENTAS, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Wpływ wstępnego nasycania jonami wapnia na wybrane właściwości suszu jabłkowego Pełny tekst Szczegóły
DOROTA ZARĘBA: Przeżywalność probiotycznego szczepu Lactobacillus acidophilus w mleku niefermentowanym i fermentowanym Pełny tekst Szczegóły
DOROTA ZARĘBA, MAŁGORZATA ZIARNO, BEATA STRZELCZYK: Przeżywalność bakterii fermentacji mlekowej w warunkach modelowych jelita cienkiego Pełny tekst Szczegóły
EMILIA JANISZEWSKA, DARIUSZ CUPIAŁ, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Wpływ parametrów suszenia rozpyłowego na jakość hydrolizatu białkowego Pełny tekst Szczegóły
MACIEJ NASTAJ, WALDEMAR GUSTAW: Wpływ wybranych prebiotyków na właściwości reologiczne jogurtu stałego Pełny tekst Szczegóły
BARTOSZ SOŁOWIEJ, WALDEMAR GUSTAW, MACIEJ NASTAJ: Wpływ dodatku koncentratów białek serwatkowych na właściwości reologiczne analogów serów topionych Pełny tekst Szczegóły
JUSTYNA GROMADZKA, WALDEMAR WARDENCKI: Dobór optymalnych parametrów metody UV-HS-SPME/GC/FID do oceny stabilności oksydatywnej olejów roślinnych Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA KOSTECKA: Charakterystyka mieszaniny tłuszczu drobiowego z olejem rzepakowym przed i po przeestryfikowaniu enzymatycznym Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA WIRKOWSKA, JOANNA BRYŚ, BOLESŁAW KOWALSKI: Wpływ aktywności wody na stabilność hydrolityczną i oksydatywną tłuszczu wyekstrahowanego z ziaren kukurydzy Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA KARWOWSKA: Wpływ zastosowania ekstraktu lucerny w żywieniu świń na barwę mięsa Pełny tekst Szczegóły
JOANNA STADNIK: Wpływ sonikacji wieprzowego mięsa PSE na zmiany powierzchni hydrofobowej białek miofibrylarnych Pełny tekst Szczegóły
JOLANTA KRZYCZKOWSKA, IZABELA STOLARZEWICZ, DOMINIKA BELLOK, MAŁGORZATA BELLOK, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK: Wpływ modyfikacji pożywki na biokatalityczne właściwości drożdży Pełny tekst Szczegóły
ALICJA KOŚMIDER, KAMILA MYSZKA, KATARZYNA CZACZYK: Ograniczona dostępność składników odżywczych w środowisku jako induktor wzrostu oporności drobnoustrojów na czynniki antymikrobiologiczne Pełny tekst Szczegóły
IWONA NAMYSŁAW, EWA CZARNIECKA-SKUBINA, INGRID WACHOWICZ: Ocena prawidłowości przygotowania potraw z warzyw i ziemniaków w warunkach domowych Pełny tekst Szczegóły