ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2014, 3 (94)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KRZYSZTOF DWIECKI, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, KRZYSZTOF POLEWSKI: Zastosowanie kropek kwantowych do oznaczania składników i zanieczyszczeń żywności Pełny tekst Szczegóły
JOANNA SADOWSKA, MAGDA RYGIELSKA: Technologiczne i zdrowotne aspekty stosowania syropu wysokofruktozowego do produkcji żywności Pełny tekst Szczegóły
ANNA DUDZIŃSKA, JACEK DOMAGAŁA, MONIKA WSZOŁEK: Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na mikroorganizmy występujące w mleku i na właściwości mleka Pełny tekst Szczegóły
JUSTYNA KOZIOŁ, WALDEMAR GUSTAW, ADAM WAŚKO, KATARZYNA SKRZYPCZAK, ANETA SŁAWIŃSKA, BARTOSZ SOŁOWIEJ: Wpływ wybranych preparatów białek mleka na wzrost i przeżywalność Lactobacilus acidophilus oraz właściwości reologiczne mlecznych napojów fermentowanych Pełny tekst Szczegóły
ADRIANA NOWAK: Wzrost i przeżywalność bakterii probiotycznych w obecności heterocyklicznych amin aromatycznych Pełny tekst Szczegóły
BARTOSZ SOŁOWIEJ, MACIEJ NASTAJ, WALDEMAR GUSTAW: Ocena właściwości fizykochemicznych analogów serów topionych z dodatkiem mączki chleba świętojańskiego Pełny tekst Szczegóły
EWA IWAŃSKA, BOŻENA GRZEŚ, EDWARD POSPIECH, BEATA MIKOŁAJCZAK, ANITA SPYCHAJ: Zmiany udziału białek w wycieku wirówkowym z mięsa buhajków różnych ras i w różnym wieku, w czasie dojrzewania wołowiny Pełny tekst Szczegóły
ANNA OKOŃ, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI: Wpływ bakterii probiotycznych na profil wolnych aminokwasów i cechy sensoryczne polędwic wieprzowych surowo dojrzewających podczas przechowywania Pełny tekst Szczegóły
MONIKA SKWAREK, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Wpływ naparu zielonej herbaty i sproszkowanej papryki na barwę probiotycznych szynek surowo dojrzewających Pełny tekst Szczegóły
ANETA CEGIEŁKA, NATALIA KUCZYŃSKA, DOROTA PIETRZAK: Zastąpienie surowca wieprzowowołowego w kiełbasach homogenizowanych przez mięso drobiowe oddzielone mechanicznicznie, uzyskane po separacji wysoko- i niskociśnieniowej Pełny tekst Szczegóły
URSZULA KRUPA-KOZAK, NATALIA BĄCZEK, JUSTYNA ADAMOWICZ: Wpływ kazeinianu i cytrynianu wapnia na jakość i właściwości technologiczne chleba bezglutenowego Pełny tekst Szczegóły
DANUTA BOROS, DAMIAN GOŁĘBIEWSKI, KINGA MYSZKA: Wstępne badania ziarna wybranych rodów hodowlanych pszenicy jako surowca do słodowania Pełny tekst Szczegóły
IWONA DROŻDŻ, MAGDALENA SŁOWIK, PAWEŁ SROKA, MAŁGORZATA MAKAREWICZ: Wpływ Oenococcus oeni na parametry enologiczne polskich win gronowych Pełny tekst Szczegóły
ALEKSANDRA JEDLIŃSKA, BARTOSZ KRUSZEWSKI, MICHAŁ ANTCZAK, EDYTA LIPIŃSKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Nowa metoda otrzymywania proszków miodowych i ich właściwości fizyczne Pełny tekst Szczegóły
EUGENIA CZERNYSZEWICZ, MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA: Uwarunkowania wdrażania systemów zapewnienia jakości owoców w Polsce Pełny tekst Szczegóły