ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2015, 3 (100)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOANNA KOŁODZIEJCZYK-CZEPAS, MAGDALENA SZEJK, ANNA PAWLAK, HALINA M. ŻBIKOWSKA: Właściwości przeciwutleniające kwasu kawowego i jego pochodnych Pełny tekst Szczegóły
ANNA BERTHOLD-PLUTA, ANTONI PLUTA, MICHAŁ OLKOWSKI, ANNA OSTROWSKA: Ciepłooporność Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA DAREWICZ, JUSTYNA BORAWSKA, PIOTR MINKIEWICZ, ANNA IWANIAK, PIOTR STAROWICZ: Biologicznie aktywne peptydy uwalniane z białek żywności Pełny tekst Szczegóły
ANNA RZEPKOWSKA, DOROTA ZIELIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Przeżywalność szczepów Lactobacillus wyizolowanych z żywności w warunkach modelowego przewodu pokarmowego Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA A. OLSZEWSKA, ALEKSANDRA KOCOT, MONIKA GRYN, ŁUCJA ŁANIEWSKATROKENHEIM: Odpowiedź komórek Lactobacillus brevis na stres osmotyczny zbadana metodą cytometrii przepływowej Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA JAŁOSIŃSKA: Przeżywalność szczepu Staphylococcus aureus ATCC 25923 w probiotycznym i synbiotycznym bananowo-mlecznym napoju fermentowanym podczas przechowywania Pełny tekst Szczegóły
ANNA GRYGIER, MAŁGORZATA MAJCHER, KAMILA MYSZKA: Analysis of the ability to form 2-phenylethyl alcohol by Galactomyces geotrichum MK017 Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK, ANETA CEGIEŁKA: Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwutleniającej szałwii lekarskiej w produkcie mięsnym Pełny tekst Szczegóły
ANNA MIECZKOWSKA, DARIUSZ KOKOSZYŃSKI, RAFAŁ WASILEWSKI, ZENON BERNACKI: Skład tuszki i jakość mięsa bażantów zwyczajnych (Phasianus colchicus colchicus) w zależności od płci ptaków Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA RĘKAS, KATARZYNA WIŚNIEWSKA,MAŁGORZATA WRONIAK: Wpływ ogrzewania mikrofalowego nasion rzepaku na wydajność i jakość wytłoczonego oleju Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA RĘKAS, KATARZYNA WIŚNIEWSKA,MAŁGORZATA WRONIAK: Wpływ ogrzewania mikrofalowego nasion rzepaku na wydajność i jakość wytłoczonego oleju Pełny tekst Szczegóły
MACIEJ BILEK, KINGA STAWARCZYK, ŁUKASZ ŁUCZAJ, EWA CIEŚLIK: Zawartość wybranych składników mineralnych i anionów nieorganicznych w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia Pełny tekst Szczegóły
DOROTA BONARSKA-KUJAWA, SYLWIA CYBORAN, JAN OSZMIAŃSKI, HALINA KLESZCZYŃSKA: Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów polifenolowych z owoców czerwonej porzeczki i żurawiny w odniesieniu do błony erytrocytów Pełny tekst Szczegóły
ZUZANNA MAŁYSZEK, AGNIESZKA MAKOWSKA, JĘDRZEJ SMENTEK, PIOTR KUBIAK, JOANNA LE THANH-BLICHARZ, GRAŻYNA LEWANDOWICZ: Ocena czynników decydujących o prawidłowości pomiaru własciwości reologicznych skrobi modyfikowanych Pełny tekst Szczegóły
ANNA PĘKSA, ELŻBIETA RYTEL, AGNIESZKA TAJNER-CZOPEK, AGNIESZKA KITA, HONORATA DANILCENKO, ELVYRA JARENIE, ADAM FIGIEL, KRZYSZTOF LECH, JOANNA MIEDZIANKA, WIOLETTA DROŻDŻ: Wpływ surowca i parametrów procesu na cechy sensoryczne i fizyczne ekstrudowanych przekąsek Pełny tekst Szczegóły
AGATA GÓRSKA, EWA OSTROWSKA-LIGĘZA, KAROLINA SZULC, MAGDALENA WIRKOWSKAWOJDYŁA, JOANNA BRYŚ: Wpływ dodatku układu laktoza – maltodekstryna na właściwości termiczne i funkcjonalne kompleksów β-laktoglobuliny z palmitynianem retinylu Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA I. BARUK, SEBASTIAN BIAŁOSKURSKI: Wybrane determinanty wizerunku produktu spożywczego Pełny tekst Szczegóły