ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2006, 2 (47) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MONIKA ADAMCZYK, EWA REMBIAŁKOWSKA, GRAŻYNA WASIAK-ZYS

Porównanie jakości sensorycznej jabłek z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz po przechowywaniu

Pełny tekst Streszczenie

JUSTYNA E. BOJARSKA, SYLWESTER CZAPLICKI, KATARZYNA ZARECKA, RYSZARD ZADERNOWSKI

Związki fenolowe owoców wybranych odmian truskawki

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA BRYŚ, MAGDALENA WIRKOWSKA, BOLESŁAW KOWALSKI

Przeestryfikowanie mieszanin tłuszczu mlekowego z olejem słonecznikowym w obecności preparatu Novozym 435

Pełny tekst Streszczenie

ANNA BZDUCHA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI

Badania nad związkami lotnymi serów z przerostem pleśni techniką analizy fazy nadpowierzchniowej (SPME) i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową (GC/MS)

Pełny tekst Streszczenie

MARTA CIECIERSKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI

Zanieczyszczenie olejów roślinnych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA CIURZYŃSKA, ANDRZEJ LENART

Wpływ odwadniania osmotycznego na właściwości mechaniczne liofilizowanych truskawek

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA GRZELAK

Cebula jako źródło prebiotyków w okresie jesienno-zimowym

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA JARYCH-SZYSZKA

Wpływ nawożenia azotowego na zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka

Pełny tekst Streszczenie

IWONA JASIŃSKA, PIOTR KOŁODZIEJCZYK, JAN MICHNIEWICZ

Ziarno żyta jako potencjalne źródło składników prozdrowotnych w diecie

Pełny tekst Streszczenie

STANISLAW KALISZ, MICHAŁ WOLNIAK

Zmiany związków fenolowych podczas przechowywania soków malinowych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA KAMIŃSKA, PIOTR P. LEWICKI

Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesów zamrażania i rozmrażania jabłek

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA KOBUS, DOMINIK KMECIK

Jakość mikrobiologiczna i skład chemiczny mleka surowego pochodzącego z wielkich i małych gospodarstw rolnych Wielkopolski w 2004 roku

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA KOPERA, MARTA MITEK

Wpływ dodatku kwasu L-askorbinowego do miazgi owocowej na zawartość polifenoli w sokach gruszkowych

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA KOSMALA, KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK

Procyjanidyny najpopularniejszych w Polsce deserowych odmian jabłek

Pełny tekst Streszczenie

HANNA KOWALSKA

Kinetyka osmotycznego odwadniania dyni

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KOWALSKA, AGNIESZKA GÓRECKA, KRZYSZTOF ŚMIECHOWSKI, KRZYSZTOF KRYGIER

Fizyczna stabilność emulsji niskotłuszczowej w zależności od zastosowanych hydrokoloidów

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA KRASZEWSKA, WIESŁAW WZOREK, IWONA WOJTASIK

Wpływ warunków hodowli szczepów z gatunku Lactobacillus plantarum na ich aktywność antagonistyczną

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA KRÓL, HALINA. STANIEK, ALINA PRZYBYLSKA, ZBIGNIEW KREJPCIO, DANUTA OLEJNIK

Charakterystyka wybranych aspektów sposobu żywienia pacjentów z chorobami układu krążenia na podstawie preferencji pokarmowych

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ KRUPA, KAZIMIERZ TOMALA

Wpływ warunków przechowywania na zawartość antocyjanów i aktywność przeciwutleniającą jagód borówki wysokiej

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ KULIGOWSKI, JACEK NOWAK

Aktywność antybakteryjna izolatów z podłoży pohodowlanych pleśni Rhizopus oligosporus

Pełny tekst Streszczenie

EWA MAJEWSKA, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK, KINGA SUŁOWSKA

Drożdże piekarskie jako biokatalizator reakcji hydrolizy estrów

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA MAKSIMOWICZ, KINGA GRODZKA, KRZYSZTOF KRYGIER

Ocena wpływu dodatku celulozy mikrokrystalicznej jako stabilizatora do owocowych lodów wodnych

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, ANNA ŻBIKOWSKA, KRZYSZTOF KRYGIER

Wpływ stosowania azotu na stabilność oksydacyjną mieszanin oleju rzepakowego z olejem lnianym

Pełny tekst Streszczenie

LIDIA MARKIEWICZ, ELŻBIETA BIEDRZYCKA, MARIA BIELECKA

Różnicowanie mleczarskich szczepów Lactobacillus metodą PFGE

Pełny tekst Streszczenie

AGATA MARZEC, EWA GONDEK

Zależności pomiędzy wybranymi wyróżnikami tekstury krakersów oznaczonymi instrumentalnie i sensorycznie

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MICHALCZYK, KAMILA NOWACZEK

Jakość mikrobiologiczna warzyw mało przetworzonych oferowanych w sklepach Małopolski

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA NIEWCZAS, MAŁGORZATA KAMIONOWSKA, MARTA MITEK

Zawartość azotanów (III) i (V) w owocach nowych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima)

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA OLBORSKA, PIOTR P. LEWICKI

Organizacja procesu pakowania produktów mleczarskich i jej wpływ na stan mikrobiologiczny powietrza w hali produkcyjnej

Pełny tekst Streszczenie

ANTONI PLUTA, ANNA BERTHOLD, JAROSŁAW KIELAK

Zmiany wybranych cech fizykochemicznych, reologicznych i sensorycznych w czasie dojrzewania sera typu holenderskiego o różnej zawartości tłuszczu

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA RATUSZ, MAGDALENA WIRKOWSKA

Skuteczność działania preparatu przeciwutleniającego na rafinowane oleje roślinne i ich matryce triacyloglicerolowe

Pełny tekst Streszczenie

MILLENA RUSZKOWSKA, ANETA OCIECZEK, PIOTR PALICH

Właściwości sorpcyjne grzanek zawartych w zupach instantyzowanych

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA RZĄCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Aktywność przeciwrodnikowa związków fenolowych zawartych w suszu jabłkowym

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA SADOWSKA

Owoce ostropestu plamistego jako prozdrowotny dodatek do pieczywa

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA SAMOTYJA, MARIA MAŁECKA, ANNA CHMIELNIK

Ocena zmian oksydacyjnych w prażynkach ziemniaczanych z wykorzystaniem techniki headspace

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA SKOTNICKA

Matematyczny model wpływu temperatury przechowywania na zmiany reologiczne mrożonych ciast drożdżowych

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA SOBCZYK

Wpływ mrożenia międzyproduktów piekarskich na jakość gotowego wyrobu

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ SOŁOWIEJ, WALDEMAR GUSTAW, PAWEŁ GLIBOWSKI, DOMINIK SZWAJGIER, TOMASZ CZERNECKI

Właściwości reologiczne oraz struktura polimerów izolatu białek serwatkowych

Pełny tekst Streszczenie

EWA SOSIŃSKA, RAFAL WOŁOSIAK

Aktywność przeciwutleniająca koenzymu Q10, fitosteroli oraz glutationu w reakcji autooksydacji emulsji tłuszczu roślinnego

Pełny tekst Streszczenie

HALINA STANIEK, EWELINA KRÓL, ZBIGNIEW KREJPCIO

Ocena zawartości żelaza, cynku i miedzi w całodziennych racjach pokarmowych wybranych grup ludności

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA STEMPIŃSKA, MARIA SORAL-SMIETANA

Składniki chemiczne i ocena fizykochemiczna ziarniaków gryki – porównanie trzech polskich odmian

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA WIRKOWSKA, JOANNA BRYŚ, KATARZYNA RATUSZ, BOLESŁAW KOWALSKI

Stabilność przeciwutleniająca lipidów kukurydzy

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRONIAK, JOANNA RAMOTOWSKA, MONIKA MATUSZEWSKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI

Możliwości zastosowania oznaczania izomerów trans kwasów tłuszczowych i 3,5-stigmastadienu do badania autentyczności olejów tłoczonych na zimno

Pełny tekst Streszczenie

ANNA ŻBIKOWSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, KRZYSZTOF KRYGIER

Wpływ zawartości izomerów trans w tłuszczach na jakość ciastek francuskich z mąk o różnej wartości technologicznej

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA KĘPIŃSKA

Analiza epidemiologiczna zatruć pokarmowych w Polsce w porównaniu z danymi Unii Europejskiej

Pełny tekst Streszczenie