ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 5 (60)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

PAULINA KRYSIŃSKA, DOROTA GAŁKOWSKA, TERESA FORTUNA

Charakterystyka układów skrobi modyfikowanych uzyskanych z kukurydzy woskowej

Pełny tekst Streszczenie

AGATA WOJCIECHOWICZ, ZYGMUNT GIL, MAŁGORZATA KAPELKO, TOMASZ ZIĘBA

Wpływ dodatku skrobi opornej na właściwości ciasta i jakość pieczywa pszennego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA OSTASIEWICZ, ALICJA CEGLIŃSKA, SYLWIA SKOWRONEK

Wpływ warunków prowadzenia zakwasu na jakość pieczywa żytniego

Pełny tekst Streszczenie

PRZEMYSŁAW KRAWCZYK, ALICJA CEGLIŃSKA, JULITA KARDIALIK

Porównanie wartości technologicznej ziarna orkiszu z pszenicą zwyczajną

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA CHRISTA, MARIA SORAL-ŚMIETANA

Wpływ procesu prażenia na dostępność enzymatyczną białek ziarniaków gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench)

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF DZIEDZIC, DANUTA GÓRECKA, AGNIESZKA DROŻDŻYŃSKA, KATARZYNA CZACZYK

Wpływ procesu otrzymywania kaszy gryczanej prażonej na zawartość wybranych składników odżywczych

Pełny tekst Streszczenie

KINGA STUPER, JULIUSZ PERKOWSKI

Zawartość ergosterolu w zbożowych produktach spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA ZEMBOLD-GUŁA, JÓZEF BŁAŻEWICZ, KATARZYNA WOJEWÓDZKA

Związki białkowe w brzeczkach piwnych wytwarzanych z dodatkiem nieoplewionego ziarna jęczmienia

Pełny tekst Streszczenie

PATRYCJA KŁOS, ANNA ŁOZA, ELEONORA LAMPART-SZCZAPA, JACEK KARCZEWSKI

Ocena lektynopodobnych właściwości globulin z nasion łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius, odm. Baron)

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA

Wpływ warunków meteorologicznych na zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA

Wpływ zawartości cukrów w bulwach ziemniaka na barwę czipsów

Pełny tekst Streszczenie

AGATA PĘKOSŁAWSKA, ANDRZEJ LENART

Wpływ stężenia i temperatury syropu skrobiowego na przebieg odwadniania osmotycznego dyni

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZIELIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, ANTONI GORYL

Modele przeżywalności bakterii potencjalnie probiotycznych Lactobacillus casei KN291 w fermentowanym napoju sojowym

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA KOLNIAK

Wpływ sposobu zamrażania, rozmrażania oraz dodatków krioochronnych na zawartość polifenoli ogółem, antocyjanów i pojemność przeciwutleniającą mrożonek truskawkowych

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW KALISZ

Wpływ sposobu otrzymywania soków truskawkowych na zawartość antocyjanów i barwę

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ GASIK, MARTA MITEK, STANISŁAW KALISZ

Wpływ procesu maceracji oraz warunków przechowywania na aktywność przeciwutleniającą i zawartość wybranych składników w soku z owoców derenia (Cornus mas)

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA PRZYBYT, JOANNA BIERNASIAK

Zastosowanie biosensorów do oznaczania mleczanów w owocowych sokach komercyjnych i koncentratach

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA LENTAS, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Wpływ wstępnego nasycania jonami wapnia na wybrane właściwości suszu jabłkowego

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZARĘBA

Przeżywalność probiotycznego szczepu Lactobacillus acidophilus w mleku niefermentowanym i fermentowanym

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA ZARĘBA, MAŁGORZATA ZIARNO, BEATA STRZELCZYK

Przeżywalność bakterii fermentacji mlekowej w warunkach modelowych jelita cienkiego

Pełny tekst Streszczenie

EMILIA JANISZEWSKA, DARIUSZ CUPIAŁ, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Wpływ parametrów suszenia rozpyłowego na jakość hydrolizatu białkowego

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ NASTAJ, WALDEMAR GUSTAW

Wpływ wybranych prebiotyków na właściwości reologiczne jogurtu stałego

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ SOŁOWIEJ, WALDEMAR GUSTAW, MACIEJ NASTAJ

Wpływ dodatku koncentratów białek serwatkowych na właściwości reologiczne analogów serów topionych

Pełny tekst Streszczenie

JUSTYNA GROMADZKA, WALDEMAR WARDENCKI

Dobór optymalnych parametrów metody UV-HS-SPME/GC/FID do oceny stabilności oksydatywnej olejów roślinnych

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA KOSTECKA

Charakterystyka mieszaniny tłuszczu drobiowego z olejem rzepakowym przed i po przeestryfikowaniu enzymatycznym

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA WIRKOWSKA, JOANNA BRYŚ, BOLESŁAW KOWALSKI

Wpływ aktywności wody na stabilność hydrolityczną i oksydatywną tłuszczu wyekstrahowanego z ziaren kukurydzy

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KARWOWSKA

Wpływ zastosowania ekstraktu lucerny w żywieniu świń na barwę mięsa

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA STADNIK

Wpływ sonikacji wieprzowego mięsa PSE na zmiany powierzchni hydrofobowej białek miofibrylarnych

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA KRZYCZKOWSKA, IZABELA STOLARZEWICZ, DOMINIKA BELLOK, MAŁGORZATA BELLOK, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK

Wpływ modyfikacji pożywki na biokatalityczne właściwości drożdży

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA KOŚMIDER, KAMILA MYSZKA, KATARZYNA CZACZYK

Ograniczona dostępność składników odżywczych w środowisku jako induktor wzrostu oporności drobnoustrojów na czynniki antymikrobiologiczne

Pełny tekst Streszczenie

IWONA NAMYSŁAW, EWA CZARNIECKA-SKUBINA, INGRID WACHOWICZ

Ocena prawidłowości przygotowania potraw z warzyw i ziemniaków w warunkach domowych

Pełny tekst Streszczenie