ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2017, 24, 2(111)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

AGATA ANTONIEWSKA, JAROSŁAWA RUTKOWSKA, AGATA ADAMSKA

Charakterystyka owoców pigwowca japońskiego oraz ich zastosowanie w przemyśle spożywczym

Pełny tekst Streszczenie

MARTA WILK

Soja źródłem cennych składników żywieniowych

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA KOWALSKA

Zawartość chloropropanodioli w kwasowych hydrolizatach białek roślinnych i sosach sojowych

Pełny tekst Streszczenie

NATALIA KRZEMIŃSKA, GRAŻYNA BORTNOWSKA

Wpływ skrobi natywnej z kukurydzy woskowej na właściwości fizykochemiczne modelowych sosów przygotowanych z udziałem mięsa drobiowego

Pełny tekst Streszczenie

TERESA WITCZAK

Temperatura przejścia szklistego i krytyczne parametry przechowywania skrobi ziemniaczanej i jej pochodnych

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA ZACHARA, DOROTA GAŁKOWSKA, LESŁAW JUSZCZAK

Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wybranych produktach zbożowych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MIKULEC, STANISŁAW KOWALSKI, GABRIELA ZIĘĆ

Wpływ dodatku mąki jaglanej na jakość pieczywa

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA MICHALSKA, ROBERT KLEWICKI, MACIEJ WOJTCZAK

Odwadnianie osmotyczne mrożonych gruszek w roztworach sacharozy z dodatkiem wybranych soli wapnia

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA M. KOCOT, MONIKA S. MRUK, MAGDALENA A. OLSZEWSKA

Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ w identyfikacji i ocenie aktywności fizjologicznej Lactobacillus spp. w soku z jagód goji

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA PODGÓRSKA, EWA SOLARSKA

Ocena jakości mikrobiologicznej herbat ziołowych w saszetkach

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA OLEKSY, ELŻBIETA KLEWICKA

Selekcja bakterii z rodzaju Lactobacillus sp. wydajnych w syntezie egzopolisacharydów

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRZOSEK, BEATA BILSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, KAROL KRAJEWSKI

Zastosowanie analizy ryzyka do opracowania innowacyjnego systemu ograniczania strat i marnowania żywności w handlu detalicznym (system MOST)

Pełny tekst Streszczenie