slide_01 slide_03 slide_02 jakosc 1

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2014, 5 (96)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA DOBOSZ, MAREK SIKORA, MAGDALENA KRYSTYJAN: Retrogradacja skrobi z dodatkiem i bez dodatku nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych – metody pomiaru i ich zastosowanie Pełny tekst
DANUTA JAWORSKA, WIESŁAW PRZYBYLSKI: Wpływ wybranych czynników warunkujących jakość sensoryczną wieprzowiny Pełny tekst
DAGMARA GŁÓD, MAREK ADAMCZAK, WŁODZIMIERZ BEDNARSKI: Wybrane aspekty zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności Pełny tekst
ZYGMUNT LITWIŃCZUK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR DOMARADZKI, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI: Właściwości fizykochemiczne mięsa buhajków trzech rodzimych ras – polskiej czerwonej, białogrzbietej i polskiej czarno-białej oraz simentalskiej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej Pełny tekst
KRZYSZTOF SZKUCIK, MICHAŁ GONDEK, ZBIGNIEW BEŁKOT, KRYSTYNA KURSA: Zawartość selenu w mięśniach i narządach wewnętrznych koni rzeźnych w zależności od ich wieku i płci Pełny tekst
ANDRZEJ TYBURCY, IWONA ŚCIBISZ, EWELINA ROSTEK, ANNA PASIERBIEWICZ, TOMASZ FLOROWSKI: Przeciwutleniające właściwości soków z żurawiny i z róży w produktach z mięsa rozmrożonego Pełny tekst
KRYSTYNA GUTKOWSKA, PAWEŁ JANKOWSKI, MARTA SAJDAKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKABIEMANS, IWONA KOWALCZUK: Kryteria różnicujące zachowania konsumentów wobec produktów żywnościowych na przykładzie mięsa i przetworów mięsnych Pełny tekst
MAGDALENA STANEK, ZBIGNIEW BOREJSZO, JANUSZ DĄBROWSKI, BOGDAN JANICKI: Wybrane parametry jakości mięsa babki szczupłej (Neogobius fluviatilis pallas) odłowionej z Wisły Pełny tekst
TOMASZ KRZYWIŃSKI, ZDZISŁAW DOMISZEWSKI, GRZEGORZ TOKARCZYK, GRZEGORZ BIENKIEWICZ: Ocena przydatności mięsa ryb małocennych do produkcji żywności przekąskowej Pełny tekst
ELŻBIETA GUJSKA, MARTA CZARNOWSKA, JOANNA MICHALAK: Zawartość folianów w kefirach i jogurtach świeżych oraz chłodniczo przechowywanych Pełny tekst
JAROSŁAW KOWALIK, ADRIANA ŁOBACZ, KAMIL ADAMCZEWSKI, ANNA S. TARCZYŃSKA: Zastosowanie alternatywnych metod oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego wybranych serów Pełny tekst
MARTA DZIUBA, DOROTA NAŁĘCZ, BARTŁOMIEJ DZIUBA: Analiza in silico peptydów immunoaktywnych pochodzących z białek żywności – badania z wykorzystaniem bazy BIOPEP Pełny tekst
BARBARA BORCZAK, ELŻBIETA SIKORA, MAREK SIKORA, JOANNA KAPUSTA-DUCH, DIMITAR HRUSAVOV: Wpływ odroczonego wypieku i dodatku zakwasu na indeks glikemiczny in vitro oraz zawartość skrobi i polifenoli ogółem w bułkach pszennych Pełny tekst
DOROTA LITWINEK, HALINA GAMBUŚ, GABRIELA ZIĘĆ, FLORIAN GAMBUŚ: Porównanie indeksu i ładunku glikemicznego herbatników owsianych oraz pszennych Pełny tekst
JAKUB MACIERZYŃSKI, MARIA BUCZEK, WOJCIECH ZAWERACZ, BOGUSŁAW KRÓL: Skład polifenolowy owoców jeżyny Rubus fruticosus Pełny tekst
LUBOMIRA BRONIARZ-PRESS, JACEK RÓŻAŃSKI, SYLWIA RÓŻAŃSKA: Właściwości reologiczne zatężonych kukurydzianych wywarów gorzelnianych Pełny tekst
PRZEMYSŁAW DMOWSKI, MARIA ŚMIECHOWSKA, ELŻBIETA SAGAN: Wpływ czasu parzenia i stopnia rozdrobnienia herbaty czarnej na barwę naparu i jego właściwości przeciwutleniające Pełny tekst
MARTINA OŠŤÁDALOVÁ, BOHUSLAVA TREMLOVÁ, IVAN STRAKA, PAVEL BARTL: Wpływ przechowywania na zawartość teaflawin i tearubigin w herbatach typu oolong Pełny tekst