slide_01 slide_03 slide_02 jakosc 1

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2016, 6(109)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOANNA GŁAZOWSKA, URSZULA STANKIEWICZ, ROBERT TYLINGO, AGNIESZKA BARTOSZEK: Kwasy nukleinowe w żywności występowanie i właściwości reologiczne Pełny tekst
ŁUKASZ TOMCZYK, TOMASZ SZABLEWSKI, RENATA CEGIELSKA- RADZIEJEWSKA: Wartość odżywcza jaj konsumpcyjnych pozyskiwanych od kur niosek utrzymywanych w różnych systemach Pełny tekst
ANNA STĘPIEŃ, TERESA WITCZAK, MARIUSZ WITCZAK, MIROSŁAW GRZESIK, ŁUKASZ HAMRYSZAK: Właściwości skrobiowych estrów kwasów tłuszczowych Pełny tekst
EWELINA STRĄK, MARIA BALCEREK: Słody jako źródło enzymów amylolitycznych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi Pełny tekst
BOHDAN ACHREMOWICZ, JOANNA KASZUBA, CZESŁAW PUCHALSKI, RAFAŁ WIŚNIEWSKI: Porównanie cech fizycznych i sensorycznych płatków zbożowych różnego pochodzenia Pełny tekst
AGNIESZKA FILIPIAK-FLORKIEWICZ, ADAM FLORKIEWICZ: Wpływ obróbki hydrotermicznej na zawartość składników odżywczych i bioaktywnych kasz i ryżu Pełny tekst
DOBRAWA KWAŚNIEWSKA, DARIA WIECZOREK: Ocena właściwości przeciwutleniających cydrów Pełny tekst
GRAŻYNA JURGIEL-MAŁECKA, ANNA BUCHWAŁ: Charakterystyka składu chemicznego owoców porzeczki uprawianej w regionie Pomorza Zachodniego Pełny tekst
MARTA CHMIEL, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI: Kształtowanie się barwy mięsa wołowego podczas trwania procesu „blooming” Pełny tekst
ZYGMUNT USYDUS, JOANNA SZLINDER-RICHERT: Wpływ obróbki wstępnej na zawartość PCDD/F + dl-PCB w tkance mięśniowej łososia atlantyckiego (Salmo salar) i troci wędrownej (Salmo trutta) Pełny tekst
GRZEGORZ S. KOSTELECKI, BEATA PIÓRECKA, PAWEŁ JAGIELSKI: Stan wdrożenia systemu HACCP w szpitalach województwa śląskiego Pełny tekst
EWA CZARNIECKA-SKUBINA, JOANNA TRAFIAŁEK, DOROTA KOCON, MARLENA PIELAK: Wykorzystanie kuchenek mikrofalowych do przygotowania potraw w polskich gospodarstwach domowych Pełny tekst