ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1999, 4(21)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ZBIGNIEW DUDA

Utrwalanie mięsa – stan aktualny i przewidywane technologie

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, MAŁGORZATA JAŁOSIŃSKA-PIEŃKOWSKA

Założenia, zasady i przyszłość prognozowania mikrobiologicznego

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ TUSZYŃSKI, TOMASZ TARKO, MAŁGORZATA KUN

Lotne związki sześciowęglowe w napojach alkoholowych

Pełny tekst Streszczenie

JADWIGA KOWALEWSKA-PIONTAS, WŁODZIMIERZ BEDNARSKI

Technologiczne oraz żywieniowe aspekty enzymatycznej hydrolizy laktozy

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA CZERNIEJEWSKA-SURMA, ANNA KOŁAKOWSKA, KATARZYNA BARANOWSKA

Występowanie histaminy w żywności

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA JAŁOSIŃSKA-PIEŃKOWSKA, DANUTA KOŁOŻYNKRAJEWSKA, MAŁGORZATA SZCZAWIŃSKA, ANTONI GORYL

Prognozowanie wzrostu bakterii chorobotwórczych w produktach mięsnych gotowych do spożycia

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA BIAŁASIEWICZ, JOANNA KRÓLASIK

Wpływ procesu technologicznego na jakość mikrobiologiczną mrożonej fasoli szparagowej

Pełny tekst Streszczenie

IZABELA STEINKA, JADWIGA STANKIEWICZ

System pakowania twarogów – aspekty higieniczne

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAW FIK, MAGDALENA MICHALCZYK, KRZYSZTOF SURÓWKA

Ocena szybkości czerstwienia pieczywa razowego

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ, ANTONI GOLACHOWSKI, ANNA NOWOTNA, ANNA BALA-PIASEK, DOROTA GUMUL

Wpływ dodatku ekstrudowanych otrąb na jakość chleba pszennego

Pełny tekst Streszczenie

KAROL KRAJEWSKI, GRAŻYNA MORKIS

Jakość produktów żywnościowych a powiązania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z rynkiem i transportem

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW ŚWIDA, TADEUSZ SIKORA

Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich

Pełny tekst Streszczenie