ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2019, 26, 1(118)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

IZABELA KOSS-MIKOŁAJCZYK, AGNIESZKA BARTOSZEK

Bioaktywne fitozwiązki w chemoprewencji przewlekłych chorób niezakaźnych – owoce i warzywa czy suplementy diety?

Pełny tekst Streszczenie

ROBERT DULIŃSKI

Wybrane aspekty biotechnologicznej produkcji karotenoidów

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA ŚWIĘS, TADEUSZ SIKORA

Alergeny – zamierzona i niezamierzona obecność w kontekście wymagań prawa i standardów GFSI

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA WÓJCIK-STOPCZYŃSKA, PAWEŁ KIEDOS

Wpływ zabiegów wstępnych na zawartość wybranych składników w zamrożonym szpinaku zwyczajnym (Spinacia oleracea L.) odmiany ‘Geant d’hiver’

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA CHILCZUK, MONIKA STASZOWSKA-KARKUT, MAŁGORZATA MATERSKA, ZENIA MICHAŁOJĆ

Zmiany zawartości witaminy C w owocach czterech odmian papryki – chłodzonych, mrożonych i liofilizowanych w zależności od okresu przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR ZARZYCKI, EMILIA SYKUT-DOMAŃSKA, ALDONA SOBOTA, ANNA WIRKIJOWSKA

Wpływ przechowywania pełnoziarnowej mąki owsianej na zawartość błonnika pokarmowego i właściwości reologiczne

Pełny tekst Streszczenie

ANNA ŻBIKOWSKA, IWONA SZYMAŃSKA, KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, ŻELJKE UDARCIĆ, MAŁGORZATA KOWALSKA

Wpływ udziału zielonej herbaty Matcha na wybrane wyróżniki jakości bezglutenowych biszkoptowo-tłuszczowych wyrobów ciastkarskich

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA MULAWKA, IZABELA DMYTRÓW, ANNA MITUNIEWICZ-MAŁEK, KRZYSZTOF GODULA

Rodzaj kultury starterowej a wybrane cechy fizykochemiczne sera twarogowego w czasie przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

MARIAN FLIS, EUGENIUSZ R. GRELA, DARIUSZ GUGAŁA, ALBERT KOŁODZIEJSKI

Skład tuszki i profil kwasów tłuszczowych mięśni piersiowych samców i samic bażanta łownego (Phasianus colchicus)

Pełny tekst Streszczenie

ANNA AUGUSTYŃSKA-PREJSNAR, MAŁGORZATA ORMIAN, ZOFIA SOKOŁOWICZ, ANNA ROGOWSKA

Wpływ marynowania mięsa kurcząt brojlerów kwaśną serwatką na jakość i akceptację konsumencką produktu

Pełny tekst Streszczenie

ANNA D. KONONIUK, MAŁGORZATA KARWOWSKA

Porównanie zmian fizykochemicznych i proteolitycznych zachodzących w kiełbasach surowo dojrzewających z mięsa wołowego i z mięsa daniela podczas ich przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

MARTA SAJDAKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, KRYSTYNA GUTKOWSKA

Żywność polskiego pochodzenia i jej atrybuty w opinii konsumentów

Pełny tekst Streszczenie