ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2020, 27, 1(122)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

PIOTR DOMARADZKI, MARIUSZ FLOREK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK

Kształtowanie profilu smakowo-zapachowego mięsa wołowego w procesie dojrzewania na sucho

Pełny tekst Streszczenie

MARTA LISZKA-SKOCZYLAS

Wpływ nawożenia roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na zawartość i jakość skrobi w bulwach

Pełny tekst Streszczenie

SYLWIA PTAK, ARKADIUSZ ŻARSKI, JANUSZ KAPUŚNIAK

Aspekty technologiczne, ekonomiczne i zdrowotne zastosowania promieniowania mikrofalowego w obróbce żywności

Pełny tekst Streszczenie

IZABELLA KWAŚNIEWSKA-KAROLAK, RADOSŁAW MOSTOWSKI

Wpływ preparatów enzymatycznych na trwałość pieczywa mieszanego wytworzonego na zakwasie i przechowywanego w warunkach zamrażalniczych

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA SADOWSKA, ANNA DIOWKSZ

Wpływ transglutaminazy na objętość właściwą i porowatość miękiszu bezglutenowego chleba gryczanego

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA ROSIAK, BEATA MADRAS-MAJEWSKA, MATEUSZ GEMBA

Wybrane metody oceny jakości mikrobiologicznej miodów lipowych i akacjowych dostępnych na polskim rynku

Pełny tekst Streszczenie

LIDIA PIEKARSKA-RADZIK, ELŻBIETA KLEWICKA

Wpływ preparatu z jagód acai (Euterpe oleracea) na właściwości powierzchniowe, autoagregację i tworzenie biofilmu przez bakterie z rodzaju Lactobacillus

Pełny tekst Streszczenie

ROBERT GAJDA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Ekonomiczny aspekt bezpieczeństwa żywnościowego w gospodarstwach domowych osób starszych z uwzględnieniem wybranych cech socjodemograficznych

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA, MARZENA TOMASZEWSKA, BEATA BILSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Zachowania starszych konsumentów wobec zjawiska marnotrawstwa żywności

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA ROLF, BARBARA PIETRUSZKA, IZABELA BARAN, GRAŻYNA JAWORSKA

Występowanie zespołu słabości oraz ryzyka żywieniowego wśród osób starszych korzystających z Dziennych Domów Seniora

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA PILSKA

Wiedza i postrzeganie tłuszczów a zwyczaje żywieniowe polskich konsumentów produktów do smarowania pieczywa

Pełny tekst Streszczenie

RADOSŁAW KOWALSKI, JAKUB WYROSTEK, GRAŻYNA KOWALSKA, URSZULA PANKIEWICZ

Wpływ ultradźwięków na stężenie wybranych związków bioaktywnych w naparach z mięty pieprzowej, rumianku pospolitego oraz kawy

Pełny tekst Streszczenie