ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2010, 6 (73)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KATARZYNA SAMBORSKA: Suszenie rozpyłowe enzymów – przyczyny inaktywacji oraz metody i mechanizmy ich stabilizacji Pełny tekst Szczegóły
PIOTR P. LEWICKI: Kiełki nasion jako źródło cennych składników odżywczych Pełny tekst Szczegóły
BOHDAN ACHREMOWICZ, WIKTOR BERSKI, HALINA GAMBUŚ: Wykorzystanie metody SRC (Solvent Retention Capacity) do oceny jakości technologicznej mąk pszennych Pełny tekst Szczegóły
ZOFIA KAROLINI-SKARADZIŃSKA, ANNA CZUBASZEK, DOROTA ŁUCZAK, ANNA FRĄCZAK: Jakość ciasta i pieczywa pszennego z dodatkiem serwatki Pełny tekst Szczegóły
RENATA STANISŁAWCZYK, MARIUSZ RUDY, BERNADETTA ŚWIĄTEK: Występowanie mikotoksyn w zbożach i przetworach zbożowych znajdujących się w placówkach handlowych województwa podkarpackiego Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA MIŚNIAKIEWICZ: Wpływ procesu fermentacji na poziom zanieczyszczeń ciasta chlebowego Pełny tekst Szczegóły
ALDONA SOBOTA, MARTA DOBOSZ: Jakość dostępnych na rynku makaronów pełnoziarnowych Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ TARKO, ALEKSANDRA DUDA-CHODAK, PIOTR POGOŃ: Charakterystyka owoców pigwowca japońskiego i derenia jadalnego Pełny tekst Szczegóły
ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Zastosowanie bakterii potencjalnie probiotycznych do fermentacji przecieru z dyni Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ KOWALCZYK, EWA PIKULA, BARBARA BARANIAK: Wpływ jadalnej powłoki białkowo-woskowej na jakość przechowywanych chłodniczo brokułów Pełny tekst Szczegóły
EMILIA BERNAŚ, GRAŻYNA JAWORSKA: Zawartość aminokwasów w mrożonkach i konserwach sterylizowanych z borowika szlachetnego (Boletus edulis (Bull: Fr.)) Pełny tekst Szczegóły
KAROL MIŃKOWSKI, STANISŁAW GRZEŚKIEWICZ, MAŁGORZATA JERZEWSKA, MAGDALENA ROPELEWSKA: Charakterystyka składu chemicznego olejów roślinnych o wysokiej zawartości kwasów linolenowych Pełny tekst Szczegóły
EWELINA SIEPKA, ŁUKASZ BOBAK, TADEUSZ TRZISZKA: Frakcjonowanie żółtka w celu pozyskiwania preparatów wzbogaconych w substancje biologicznie aktywne Pełny tekst Szczegóły
ALEKSANDRA SUŁEK, EWA DOMIAN: Wpływ ciśnienia homogenizacji na zawartość tłuszczu powierzchniowego w suszonych rozpyłowo emulsjach stabilizowanych białkami mleka Pełny tekst Szczegóły
MAREK ALJEWICZ, GRAŻYNA CICHOSZ, MARIKA KOWALSKA: Wpływ probiotycznych kultur Lactobacillus rhamnosus Howaru i Lactobacillus acidophilus Howaru na jakość sensoryczną sera edamskiego Pełny tekst Szczegóły
EUGENIA GRZEŚKOWIAK, KAROL BORZUTA, DARIUSZ LISIAK, JAN STRZELECKI, PIOTR JANISZEWSKI: Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne oraz skład kwasów tłuszczowych mięśnia longissimus dorsi mieszańców pbz x wbp oraz pbz x (d x p) Pełny tekst Szczegóły
HANNA JANKOWIAK, MARIA BOCIAN, WOJCIECH KAPELAŃSKI, ALEKSANDRA ROŚLEWSKA: Zależność między otłuszczeniem tuszy a zawartością tłuszczu śródmięśniowego i profilem kwasów tłuszczowych w mięsie świń Pełny tekst Szczegóły
EWA DĄBROWSKA, MONIKA MODZELEWSKA-KAPITUŁA, ALEKSANDRA KWIATKOWSKA, BARBARA JANKOWSKA, MAREK CIERACH: Wpływ obróbki cieplnej w środowisku pary wodnej na teksturę, soczystość i rozpuszczalność białek kolagenowych wołowego mięśnia podgrzebieniowego Pełny tekst Szczegóły
MARTA CHMIEL, KRZYSZTOF DASIEWICZ, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI: Ocena jakości drobnego mięsa wołowego metodą komputerowej analizy obrazu Pełny tekst Szczegóły
MARIOLA FRIEDRICH, ZUZANNA GOLUCH-KONIUSZY, JOANNA SADOWSKA: Ocena wpływu składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na przemiany białkowe w badaniach modelowych na szczurach Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA PYSZ-IZDEBSKA, TERESA LESZCZYŃSKA, ANETA KOPEĆ, ESTERA NOWACKA, BARBARA BUGAJ: Pokrycie zapotrzebowania na energię i wybrane składniki odżywcze w diecie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej oraz ocena ich parametrów antropometrycznych Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA MORKIS: Zakres wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym Pełny tekst Szczegóły