ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2015, 1 (98)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA MAJEWSKA: Ciecze jonowe w procesach ekstrakcji metali i związków organicznych z produktów spożywczych Pełny tekst Szczegóły
JAGODA MAJCHERCZYK, KRZYSZTOF SURÓWKA: Heterocykliczne aminy aromatyczne jako zagrożenie chemiczne w produktach mięsnych poddawanych obróbce termicznej Pełny tekst Szczegóły
BARBARA SIONEK, WIESŁAW PRZYBYLSKI: Wpływ czynników środowiskowych na poziom glikogenu w mięśniach zwierząt rzeźnych Pełny tekst Szczegóły
KINGA KROPIWIEC, MAREK BABICZ, EWA SKRZYPCZAK: Charakterystyka fizykochemiczna podrobów wieprzowych uzyskanych z tuczników o zróżnicowanym genotypie RYR1 Pełny tekst Szczegóły
DOROTA KOWALSKA, ANDRZEJ GUGOŁEK, PAWEŁ KOBYLARZ: Wpływ metody pakowania i przechowywania na właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi wzbogaconymi olejem rybnym i witaminą E Pełny tekst Szczegóły
PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, AGNIESZKA STASZOWSKA, AGNIESZKA KALINIAK: Wartość użytkowa i jakość filetów ryb karpiowatych (Cyprinidae) utrzymywanych w polikulturze Pełny tekst Szczegóły
JUSTYNA ŻULEWSKA, ALEKSANDRA MORAWSKA: Właściwości pianotwórcze koncentratów białek serwatkowych o zmniejszonej zawartości tłuszczu Pełny tekst Szczegóły
MARZANNA HĘŚ, DANUTA GÓRECKA, KRZYSZTOF DZIEDZIC, JOANNA KOBUS-CISOWSKA, JÓZEF KORCZAK: Właściwości przeciwutleniające ekstraktów z ziarniaków gryki i produktów otrzymanych w procesie ich przerobu Pełny tekst Szczegóły
BOŻENA KICZOROWSKA, DARIUSZ ANDREJKO, ANNA WINIARSKA-MIECZAN, WIOLETTA SAMOLIŃSKA, ELŻBIETA PRYSTUPA-RUSINEK: Wpływ procesów termicznych na zmiany podstawowego składu chemicznego ziarna pszenicy Pełny tekst Szczegóły
RAFAŁ ZIOBRO, DOROTA LITWINEK, BARBARA MICKOWSKA: Porównanie składu chemicznego i właściwości teksturalnych muffin z mieszanki bezglutenowej i mąk owsianych Pełny tekst Szczegóły
ANETA OCIECZEK, JOLANTA SCHUR: Ocena wpływu wybranych dodatków na właściwości sorpcyjne miękiszu pieczywa pszennego Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA ZAWIŚLAK, MAGDALENA MICHALCZYK: Właściwości przeciwutleniające niskoprzetworzonych płatków róży pomarszczonej (Rosa rugosa) Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA GOZDECKA, JOANNA KANIEWSKA, MAREK DOMORADZKI, KATARZYNA JĘDRYCZKA: Ocena zawartości wybranych składników bioaktywnych w przetworach z borówki czernicy Pełny tekst Szczegóły
EWA PIĄTKOWSKA, ANETA KOPEĆ, TERESA LESZCZYŃSKA: Podstawowy skład chemiczny, zawartość mikro- i makroelementów oraz właściwości przeciwutleniające liści różnych odmian czosnku polskiego pochodzenia Pełny tekst Szczegóły
ADRIAN WIATER, ROMAN PADUCH, KATARZYNA PRÓCHNIAK, MAŁGORZATA PLESZCZYŃSKA, MAREK SIWULSKI, WOJCIECH BIAŁAS, JANUSZ SZCZODRAK: Ocena aktywności biologicznej karboksymetylowanych pochodnych α-(1→3)-glukanów wyizolowanych z owocników uprawnych gatunków boczniaka (Pleurotus) Pełny tekst Szczegóły
BARTOSZ FOTSCHKI, ADAM JURGOŃSKI, JERZY JUŚKIEWICZ, ZENON ZDUŃCZYK: Wpływ dodatku oleju z nasion jabłka do diety na metabolizm szczurów Pełny tekst Szczegóły
MARIOLA FRIEDRICH, GRAŻYNA PODLASZEWSKA: Ocena wpływu uzupełniania paszy wybranymi składnikami mineralnymi na ich metabolizm i dystrybucję w organizmie – badania modelowe Pełny tekst Szczegóły