ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2020, 27, 2(123)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

DAMIAN BARANOWSKI, JAROSŁAWA RUTKOWSKA, AGATA ANTONIEWSKA

Ksylitol – rola technologiczna i żywieniowa

Pełny tekst Streszczenie

MARCELINA KARBOWIAK, DOROTA ZIELIŃSKA

Postbiotyki – właściwości, zastosowanie i wpływ na zdrowie człowieka

Pełny tekst Streszczenie

JAGODA O. SZAFRAŃSKA, MAGDALENA POLAK-BERECKA

Plantarycyny – biosynteza, mechanizm działania i potencjał w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA KOWALCZYK, AGATA ZNAMIROWSKA

Próba zastosowania ß-D-galaktozydazy do produkcji probiotycznych lodów mlecznych

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA PYCIA, IRENEUSZ KAPUSTA

Wpływ stopnia dojrzałości oraz wielkości dodatku orzechów laskowych i włoskich na właściwości fizykochemiczne i przeciwutleniające wzbogaconego chleba pszennego

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA KASZUBA, ZUZANNA POSADZKA, BARBARA KOGUT, GRAŻYNA JAWORSKA, PIOTR KUŹNIAR, AGNIESZKA ŁUKASZEK

Porównanie jakości muffin bezglutenowych z mąki jaglanej i gryczanej

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA DUDKIEWICZ, BARTŁOMIEJ KOŹNIEWSKI, ANNA SZYMAŃSKA

Zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni do analizy wartości odżywczej produktów garmażeryjnych i makaronów dostępnych na polskim rynku

Pełny tekst Streszczenie