ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1999, 1(18) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

WOJCIECH BUDZYŃSKI

Reakcja owsa na czynniki agrotechniczne przegląd wyników badań krajowych

Pełny tekst Streszczenie

BOGDAN KOŚCIK, ALINA KOWALCZYK-JUŚKO

Stan i perspektywy uprawy owsa w województwie zamojskim

Pełny tekst Streszczenie

ZOFIA KOZŁOWSKA-PTASZYŃSKA

Zmiany w plonowaniu, strukturze plonu i budowie przestrzennej łanu dwóch odmian owsa w zależności od gęstości siewu

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ MICHALSKI, ROBERT IDZIAK

Plonowanie owsa rosnącego w mieszankach i w siewie czystym w zależności od nawożenia azotowego

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ MICHALSKI, ROBERT IDZIAK, LESZEK MENZEL

Wpływ warunków pogodowych na plonowanie owsa

Pełny tekst Streszczenie

JAN KUŚ, JANUSZ SMAGACZ

Ocena wartości przedplonowej owsa w płodozmianach zbożowych

Pełny tekst Streszczenie

JAN KUŚ, JANUSZ SMAGACZ, MARIA KAMIŃSKA

Porównanie plonowania owsa z innymi gatunkami zbóż w trwałym doświadczeniu płodozmianowym

Pełny tekst Streszczenie

KAZIMIERZ KLIMA

Plonowanie i glebochronność owsa uprawianego w siewie czystym oraz z dwoma rodzajami wsiewek

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA BOBRECKA-JAMRO, WACŁAW JARECKI, GRZEGORZ JEZUIT

Zmiany w strukturze zasiewów roślin zbożowych w województwie rzeszowskim w latach 1986-1996

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA BOBRECKA-JAMRO, RENATA TOBIASZ-SALACH, HALINA PIZŁO

Ocena możliwości uprawy wczesnych rodów owsa w warunkach Beskidu Niskiego

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA BOBRECKA-JAMRO, RENATA TOBIASZ-SALACH

Ocena wartości gospodarczych nowych rodów owsa nagoziarnistego, uprawianego w województwie rzeszowskim

Pełny tekst Streszczenie

WOJCIECH BUDZYŃSKI, EDWARD WRÓBEL, BOGDAN DUBIS

Reakcja owsa nagiego na czynniki agrotechniczne

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW DERYŁO, KAZIMIERZ SZYMANKIEWICZ

Wpływ poziomu agrotechniki na plonowanie i zachwaszczenie owsa siewnego

Pełny tekst Streszczenie

SZYMON DZIAMBA, BOŻENA WIELGO, LESZEK MAJ, MARIA CEBULA

Wpływ przedsiewnej biostymulacji nasion odmian owsa na plonowanie i elementy struktury plonu

Pełny tekst Streszczenie

CZESŁAWA JASIEWICZ

Wpływ terminu nawożenia miedzią na kształtowanie się zawartości miedzi i azotu w owsie

Pełny tekst Streszczenie

KAZIMIERZ NOWOROLNIK, DANUTA LESZCZYŃSKA

Konkurencyjność owsa względem jęczmienia w siewie mieszanym

Pełny tekst Streszczenie

MARIAN PIECH, ZYGMUNT NITA, SŁAWOMIR STANKOWSKI

Porównanie plonowania mieszanek jęczmienia z owsem nieoplewionymi oplewionym

Pełny tekst Streszczenie

MARIAN PIECH, ZYGMUNT NITA, ROBERT MACIOROWSKI

Porównanie plonowania dwóch odmian owsa nieoplewionego z oplewionym przy dwóch poziomach nawożenia azotem

Pełny tekst Streszczenie

HALINA PIZŁO, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, RENATA TOBIASZ-SALACH

Skład chemiczny nowych rodów owsa uprawianego w warunkach Beskidu Niskiego

Pełny tekst Streszczenie

EWA STUPNICKA-RODZYNKIEWICZ, ANDRZEJ LEPIARCZYK, TEOFIL ŁABZA, TERESA HOCHÓŁ, TOMASZ PASEK

Plonowanie owsa w okolicach Krakowa w zależności od warunków pogodowych i sposobu uprawy roli

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA ŚCIGALSKA

Plonowanie odmian owsa w zależności od gęstości siewu w warunkach regionu południowo-wschodniego

Pełny tekst Streszczenie

ROMAN ŚNIADY, BARBARA WOŁOSZYN

Plonowanie czeskich i polskich odmian owsa nagiego

Pełny tekst Streszczenie

EDWARD WRÓBEL, WOJCIECH BUDZYŃSKI, BOGDAN DUBIS

Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność uprawy owsa i jęczmienia jarego na glebie lekkiej

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ ZAJĄC, WIESŁAW SZAFRAŃSKI, ROBERT WITKOWICZ, ANDRZEJ OLEKSY

Indywidualny udział komponentów struktury plonu w kształtowaniu wysokości plonu ziarna owsa w różnych warunkach siedliskowych

Pełny tekst Streszczenie

MARIA MAZARAKI

Przegląd chorób owsa

Pełny tekst Streszczenie

ZYGMUNT TADEUSZ NITA

Stan aktualny i nowe kierunki hodowli owsa w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

HENRYK GĄSIOROWSKI

Współczesny pogląd na walory fizjologiczno – żywieniowe owsa

Pełny tekst Streszczenie

PAWEŁ M. PISULEWSKI, MAREK GIBIŃSKI, BOHDAN ACHREMACHREMOWICZ

Współczesne metody oceny białek roślinnych na przykładzie ziarna owsa

Pełny tekst Streszczenie

MAREK GIBIŃSKI, PAWEŁ PISULEWSKI, BOHDAN ACHREMACHREMOWICZ

Możliwości wykorzystania owsa jako surowca do otrzymywania substytutów tłuszczowych

Pełny tekst Streszczenie

ZBIGNIEW RZEDZICKI

Badania możliwości zastosowania surowców owsianych do produkcji ekstrudatów spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

IWONA KOSIERADZKA, MARIA FABIJAŃSKA

Zastosowanie owsa nagiego w mieszankach dla kurcząt brojlerów

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA Z. KAMIŃSKA, JERZY KORELESKI, BOGUMIŁA SKRABA

Efekt obłuszczenia ziarna owsa oraz uzupełniania paszy preparatem enzymatycznym na wyniki odchowu brojlerów

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA PISULEWSKA, ROBERT WITKOWICZ, FRANCISZEK BOROWIEC

Wpływ sposobu uprawy na plon oraz zawartość i skład kwasów tłuszczowych ziarna owsa nagoziarnistego

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA PISULEWSKA, KAZIMIERZ KLIMA, ROBERT WITKOWICZ, FRANCISZEK BOROWIEC

Plon, zawartość oraz skład kwasów tłuszczowych owsa odmiany dukat w zależności od udziału wsiewki wyki jarej

Pełny tekst Streszczenie

KRUM PETKOV, MARIAN PIECH, ZBIGNIEW ŁUKASZEWSKI, AGNIESZKA KOWIESKA

Porównanie składu chemicznego i wartości pokarmowej owsa nieoplewionego i oplewionego

Pełny tekst Streszczenie

JULITA MACIEJEWICZ-RYŚ, ELŻBIETA PISULEWSKA, KAZIMIERZ KLIMA

Plon i wartość pokarmowa ziarna owsa oplewionego odmiany Dukat w zależności od udziału wsiewki wyki jarej

Pełny tekst Streszczenie

JULITA MACIEJEWICZ-RYŚ, KRYSTYNA SOKÓŁ

Wpływ L-lizyny lub preparatu enzymatycznego na wartość pokarmową białka owsa nagoziarnistego (Avena sativa var. nuda) i oplewionego (A. sativa L.)

Pełny tekst Streszczenie

JULITA MACIEJEWICZ-RYŚ, KRYSTYNA SOKÓŁ

Wartość pokarmowa ziarna owsa oplewionego (Avena sativa L.) i nagoziarnistego (A. sativa var. nuda)

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA SZCZERBIŃSKA, MARIAN PIECH, ALICJA DAŃCZAK, KRYSTYNA ROMANISZYN

Wstępna ocena wartości owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu stada reprodukcyjnego przepiórek

Pełny tekst Streszczenie