ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2000, 2(23) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

W. BERGTHALLER, H.-J. KERSTING

Pszenica – konkurencyjny substrat w produkcji skrobi

Pełny tekst Streszczenie

W. BŁASZCZAK, J. FORNAL, A. RAMY, K. BORKOWSKI

Strukturotwórcza rola gałeczek skrobiowych w chlebie balady

Pełny tekst Streszczenie

HYUN-JUNG CHUNG, EUN-HEE CHANG, SEUNG-TAIK LIM

Termiczne i kleikujące właściwości skrobi obrabianej hydrotermalnie

Pełny tekst Streszczenie

I.M. DEMIATE, N. DUPUY, J.P. HUVENNE, M.P. CEREDA, G. WOSIACKI

Spektroskopia ftir modyfikowanych skrobi tapiokowych o właściwościach ekspandujących

Pełny tekst Streszczenie

JÓZEF FORNAL

Właściwości strukturalne skrobi w żywności

Pełny tekst Streszczenie

H. GAMBUŚ, D. GUMUL, T. TUSZYŃSKI, M. WALCZYCKA

Skrobia z niedojrzałych zbóż jako naturalny polepszacz pieczywa

Pełny tekst Streszczenie

MAREK GIBIŃSKI

Skład chemiczny wybranych odmian i rodów owsa

Pełny tekst Streszczenie

N. INOUCHI, Y. SUGIMOTO, H. FUWA

Wpływ łańcuchów amylopektynowych na charakterystykę kleikowania skrobi

Pełny tekst Streszczenie

V.N. KISLENKO, E.I. KURIATNIKOV

Szczepione polimery nienasyconych monomerów ze skrobią

Pełny tekst Streszczenie

J. KOROLCZUK, G. EL GARAWANY, J.M. MEMBRE, J.F. MAINGONNAT

Własności żelujące różnych skrobi w deserach z białek serwatkowych i polisacharydów

Pełny tekst Streszczenie

G. LEWANDOWICZ, W. BŁASZCZAK, E. VOELKEL

Pochodne skrobi jonowych uzyskane w reakcjach w polu mikrofalowym. struktura i funkcjonalność

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA M. NAPIERAŁA

Badania reologiczne i polarymetryczne (ORD) roztworów amylozy i glukozy

Pełny tekst Streszczenie

ANNA NOWOTNA, HALINA GAMBUŚ, RAFAŁ ZIOBRO, WIKTOR BERSKI, GRAŻYNA LEWANDOWICZ, RENATA SABAT, ANDRZEJ CYGANKIEWICZ

Skrobie z pszenicy o różnej wartości technologicznej

Pełny tekst Streszczenie

DAVID LEE PHILLIPS, JIE XING, CHAN KONG CHONG, HAROLD CORKE

Analityczna charakterystyka chemicznie zmodyfikowanych skrobi za pomocą spektroskopii ramanowskiej FT

Pełny tekst Streszczenie

S. PIKUS, J. JAMROZ, E. KOBYLAS

Badania skrobi w ciekłym ośrodku metodą niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS)

Pełny tekst Streszczenie

K. PIYACHOMKWAN, A. JARERAT, C. DULSAMPHAN, C.G. OATES, K. SRIROTH

Wpływ obróbki na jakość skrobi tapiokowej: 1. suszenie

Pełny tekst Streszczenie

WERNER PRAZNIK, ANTON HUBER

Struktura molekularna i właściwości fizykochemiczne skrobi pseudozbożowych

Pełny tekst Streszczenie

R. REZLER, H. M. BARANOWSKA, S. SURMA, S. POLISZKO

Badanie żeli skrobiowych metodami relaksacyjnymi

Pełny tekst Streszczenie

MARIA SORAL-ŚMIETANA, MAŁGORZATA WRONKOWSKA

Skrobia amylazooporna pochodzenia grochowego

Pełny tekst Streszczenie

J.J.G. VAN SOEST, Y. DZIECHCIAREK, A.P. PHILIPSE

Mikrocząsteczki skrobiowe wstępne badania budowy i właściwości

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRONKOWSKA, MARIA SORAL-ŚMIETANA

Skrobia grochowa jako źródło fizycznie modyfikowanego preparatu o potencjalnej aktywności prozdrowotnej

Pełny tekst Streszczenie

RAFAŁ ZIOBRO, ANNA NOWOTNA, HALINA GAMBUŚ, ANTONI GOLACHOWSKI, KRZYSZTOF SURÓWKA, WERNER PRAZNIK

Podatność skrobi różnego pochodzenia botanicznego na degradację spowodowaną procesem elestruzji

Pełny tekst Streszczenie

WILLI WITT, HANS-PETER GOLDAU

Nowoczesne metody rozdziału składników pszenicy

Pełny tekst Streszczenie