ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2002, 4(33) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

E. NEBESNY, J. ROSICKA, M. TKACZYK

Trwałość kompleksów amylozowo – lipidowych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi pszennej o różnym składzie chemicznym

Pełny tekst Streszczenie

H. M. BARANOWSKA, R. REZLER

Temperaturowa charakterystyka dyspersji skrobiowych i skrobiowo-białkowych

Pełny tekst Streszczenie

G.B. PLENZLER, D.M. NAPIERAŁA, H.M. BARANOWSKA

Hydratacja nasion skrobiowych i białkowych we wczesnej fazie kiełkowania

Pełny tekst Streszczenie

LUCYNA SŁOMIŃSKA, ANNA GRZEŚKOWIAK-PRZYWECKA, DANUTA WIŚNIEWSKA

Niskoscukrzone hydrolizaty skrobiowe

Pełny tekst Streszczenie

ALICA BURISOVA, ZDENKA HROMADKOVA, ANNA EBRINGEROVA EDITA DZIVAKOVA, ALEXANDER DANDAR

Wpływ hemiceluloz na właściwości skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej

Pełny tekst Streszczenie

ALICA BURISOVA, ZDENKA HROMADKOVA, ANNA EBRINGEROVA KATARINA STADLEROVA, ALEXANDER DANDAR

Badanie płynięcia skrobi kukurydzianej po dodaniu hemiceluloz z łusek kaszy gryczanej

Pełny tekst Streszczenie

S. POLISZKO, D.M. NAPIERAŁA, R. REZLER, G. HOFFMANN

Badanie dynamiki molekularnej odwodnionych żelów skrobiowych

Pełny tekst Streszczenie

K.-J.APPENROTH, R. REIMANN, F. KROK, J. SZYMOŃSKA

Zmiany powierzchni granuli skrobiowej a degradacja skrobi w turionach rośliny wodnej Spirodela polyrhiza (Lemnaceae)

Pełny tekst Streszczenie

WRONKOWSKA MAŁGORZATA, SORAL-ŚMIETANA MARIA, BIELECKA MARIA, BIEDRZYCKA ELŻBIETA

Skrobie fizycznie modyfikowane pszenna i ziemniaczana, ich właściwości fizykochemiczne oraz metabolizowanie przez bifidobakterie

Pełny tekst Streszczenie

G. LEWANDOWICZ, W.BŁASZCZAK, A.WALKOWSKI

Drobnoziarnista skrobia ziemniaczana – struktura i właściwości użytkowe

Pełny tekst Streszczenie

YUNG-HO CHANG, KUN-SAN LIN

Degradacja skrobi kwasami w alkoholu

Pełny tekst Streszczenie

ERIC BERTOFT

Struktura klasterów amylopektyny ziemniaczanej

Pełny tekst Streszczenie

LUYBOV A. WASSERMAN, ISRAIL O. ALIEV, VLADIMIR P. YURYEV

Oddziaływanie między polisacharydami skrobiowymi i cząsteczkami wody oraz modelowymi lipidami. Badania ESR

Pełny tekst Streszczenie

A. CHOSTENKO, S. TRUSZKOWSKI, A. BUCHALSKI, A. CHURKIN

Wpływ promieniowania γ na L- i D-monosacharydy

Pełny tekst Streszczenie

YOSHINORI UTSUMI, D. V. GLOVER, NAOYOSHIINOUCHI, HIDETSUGU FUWA

Struktura i właściwości termiczne skrobi kukurydzianych z endosperm posiadających różne allele w ae-loci

Pełny tekst Streszczenie

VLADIMIR P. YURYEV, NATALIA K. GENKINA, LUYBOV A. WASSERMAN

Wpływ temperatury wzrostu na strukturalne i termodynamiczne właściwości skrobi

Pełny tekst Streszczenie

CATHERINE LOISEL, ALBERTO TEC ANTE, JEAN-LOUIS DOUBLIER

Reologia i struktura zawiesin sieciowanych skrobi

Pełny tekst Streszczenie

QIANG LIU, ELIZABETH WEBER, MING Z. FAN, RICKEY YADA

Fizykochemiczne właściwości suchej masy ziemniaków z różnych odmian i różnych okresów ich wzrostu

Pełny tekst Streszczenie

KUNRUEDEE SANGSEETHONG, KLANARONG SRIROTH

Wpływ poziomu podchlorynu na modyfikację skrobi tapiokowej

Pełny tekst Streszczenie

KUAKOON PIYACHOMWAN, SUNEE CHOTINEERANAT, RUNGTIVA WANSUKSRI, KLANARONG SRIROTH, CHRISTOPHER OATES

Porównanie składu i właściwości funkcjonalnych maltodekstryn tapiokowych i kukurydzianych

Pełny tekst Streszczenie

THONGCHAI SUWONSICHON

Ocena tekstury tajlandzkiego makaronu ryżowego

Pełny tekst Streszczenie

KLANARONG SRIROTH KUAKOON PIYACHOMWAN, KUNRUEDEE SANGSEETHONG, CHRISTOPHER OATES

Modyfikacja skrobi tapiokowej

Pełny tekst Streszczenie

TETSUYA YAMADA, TAKUO ADACHI

Zmiany na poziomie molekularnym w gałeczkach skrobiowych w czasie ogrzewania ich na sucho oraz w oleju i zastosowanie zaobserwowanych zjawisk w technologii żywności

Pełny tekst Streszczenie

R. ZIOBRO, A. NOWOTNA, A. GOLACHOWSKI, H. GAMBUŚ, M. HERNIK, R. SABAT

Wpływ temperatury procesu na właściwości ekstrudowanych skrobi

Pełny tekst Streszczenie

V.N. KISLENKO, N.I. LITOVCHENKO

Kinetyka tworzenia cząsteczek w szczepionej polimeryzacji monomerów akrylowych z polisacharydami

Pełny tekst Streszczenie