ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2003, 4(37) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KATARZYNA ANTOSIK, ELŻBIETA KRZĘCIO, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA, ANDRZEJ ZYBERT, HALINA SIECZKOWSKA, BOGDAN MISZCZUK, ANDRZEJ ŁYCZYŃSKI

Związek przewodnictwa elektrycznego z wybranymi cechami jakości mięsa wieprzowego

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA BOJARSKA, JADWIGA BATURA, MAREK CIERACH, MARIUSZ S. KUBIAK

Barwa mięśnia piersiowego (pectoralis superficialis) indorów a właściwości funkcjonalne białek

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ BĄK, JERZY DENABURSKI, JACEK KONDRATOWICZ

Płeć a umięśnienie i otłuszczenie tusz tuczników sklasyfikowanych w wyższych klasach systemu europ

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA CALIK, KATARZYNA POŁTOWICZ, STANISŁAW WĘŻYK

„Starzenie się” treści jaj w zależności od temperatury przechowywania, pochodzenia niosek i systemu ich chowu

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ DASZKIEWICZ, STANISŁAW WAJDA

Zmiany we frakcjach związków azotu i w jakości kulinarnej mięsa wołowego podczas jego 14-dniowego dojrzewania

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ FLOROWSKI

Próba zastosowania komputerowej analizy obrazu do oceny jakości mięsa wieprzowego

Pełny tekst Streszczenie

LESZEK GAJOWIECKI, ARKADIUSZ ŻYCH, KAZIMIERZ LACHOWICZ, MAŁGORZATA SOBCZAK, MAREK KOTOWICZ, JOANNA ŻOCHOWSKA

Zmiany tekstury wybranych mięśni drobiowych i wieprzowych poddanych procesowi uplastyczniania

Pełny tekst Streszczenie

JÓZEFA GARDZIELEWSKA, TERESA MAJEWSKA, KRZYSZTOF PUDYSZAK, MAŁGORZATA JAKUBOWSKA

Wpływ dodatku preparatu digestarom i węgla drzewnego w żywieniu kurcząt brojlerów na jakość mięsa i jego przydatność do przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

ALINA GÓRSKA

Zawartość ołowiu i miedzi w mleku krów pochodzących z gospodarstw południowego Podlasia

Pełny tekst Streszczenie

JANUSZ GÓRSKI, ALINA GÓRSKA, MIROSŁAWA KONCEWICZ

Ocena wyników reprodukcyjnych gęsi w fermach na Podlasiu w 2002 roku

Pełny tekst Streszczenie

JANUSZ GÓRSKI, ALINA GÓRSKA, MONIKA KOSIDŁO

Ocena wyników produkcyjnych i ekonomicznych odchowu kurcząt brojlerów w wybranych fermach

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA GRYZIŃSKA, MARIAN NIESPODZIEWAŃSKI, PIOTR WIDOMSKI

Wpływ warunków przechowywania kurzych jaj konsumpcyjnych różniących się wielkością na ich cechy jakościowe

Pełny tekst Streszczenie

EUGENIA GRZEŚKOWIAK, JERZY STRZELECKI, KAROL BORZUTA

Jakość mięsa podstawowych elementów kulinarnych tusz młodego bydła rasy czarno-białej

Pełny tekst Streszczenie

EUGENIA GRZEŚKOWIAK, JERZY STRZELECKI, BRONISŁAW BORYS, KAROL BORZUTA, ANDRZEJ BORYS

Uzysk elementów kulinarnych z półtusz oraz jakość mięsa jagniąt plennej rasy Merynofin Mf-40 i mieszańców F1 po trykach ras mięsnych Charolais i Texel

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA JAKUBOWSKA, JÓZEFA GARDZIELEWSKA, TADEUSZ KARAMUCKI, ARTUR RYBARCZYK, WANDA NATALCZYK-SZYMKOWSKA

Wartość rzeźna i właściwości fizykochemiczne mięsa kurcząt brojlerów w zależności od zróżnicowanego postępowania przedubojowego

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA JASIŃSKA, KRYSTIAN WĄSIK

Wpływ przypraw na trwałość masła

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA KŁOSOWSKA, GABRIELA ELMINOWSKA-WENDA, BRONISŁAW BORYS, KONRAD WALASIK, JOANNA BOGUCKA

Mikrostruktura m. longissimus jagniąt różnych genotypów (Merynofin, Merynofin x Texel i Merynofin x Ile de France)

Pełny tekst Streszczenie

MAREK EUGENIUSZ JURCZAK, KRZYSZTOF ZDZIARSKI

Analiza rezerw jakościowych mleka surowego w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

JACEK KONDRATOWICZ, PAULIUS MATUSEVICIUS

Właściwości technologiczne mięsa wieprzowego zamrożonego przy użyciu ciekłego azotu i metodą owiewową w różnym czasie od uboju

Pełny tekst Streszczenie

JACEK KONDRATOWICZ, PATRYCJA KAWAŁKO

Zmiany właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych mięsa kurcząt brojlerów w zależności od metody i czasu przechowywania chłodniczego

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA KRZĘCIO, ANDRZEJ ZYBERT, HALINA SIECZKOWSKA, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA, KATARZYNA ANTOSIK

Wpływ mięsności tusz wieprzowych na wybrane cechy rzeźne i cechy jakości mięsa tuczników pogłowia masowego

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ KARAMUCKI, JERZY KORTZ, ARTUR RYBARCZYK, JÓZEFA GARDZIELEWSKA, MAŁGORZATA JAKUBOWSKA, WANDA NATALCZYK-SZYMKOWSKA

Zależność między mięsnością i masą tusz a udziałem w nich elementów cennych z uwzględnieniem stopnia ich otłuszczenia oraz płci tuczników

Pełny tekst Streszczenie

MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA, ELŻBIETA KRZĘCIO, KATARZYNA ANTOSIK

Rynek mięsa wieprzowego. Postęp w doskonaleniu mięsności i jakości mięsa w Polsce w świetle danych i standardów krajów Unii Europejskiej

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF LENDZION, JADWIGA BATURA, URSZULA BOJARSKA, MARIUSZ S. KUBIAK, GRZEGORZ GAŁECKI

Charakterystyka modelowych kiełbas wyprodukowanych z dodatkiem mięsa strusiego klasy II i III

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ LESIÓW

Stan polskich badań na temat wartości odżywczej mięsa drobiowego

Pełny tekst Streszczenie

MAREK LIGOCKI

Wpływ dodatku zielonki do diety bażanta zwyczajnego (Phasianus colchicus colchicus L.) na profil kwasów tłuszczowych i zawartość wybranych pierwiastków w jajach

Pełny tekst Streszczenie

ANNA LITWIŃCZUK, JOANNA BARŁOWSKA, JOLANTA KRÓL, JANINA NOWAKOWSKA, BARBARA TOPYŁA

Jakość serów twarogowych dostępnych w sieci detalicznej Kielc i Lublina

Pełny tekst Streszczenie

ANNA LITWIŃCZUK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, TOMASZ GRODZICKI, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO

Wartość rzeźna oraz jakość mięsa tuczników różniących się grubością słoniny

Pełny tekst Streszczenie

ANNA LITWIŃCZUK, TOMASZ GRODZICKI, PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO

Skład kwasów tłuszczowych mięśni Longissimus Lumborum i Semimembranosus oraz sadła i słoniny tuczników z chowu masowego z regionu lubelskiego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA LITWIŃCZUK, JOLANTA KRÓL, JOANNA BARŁOWSKA, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, BARBARA TOPYŁA

Jakość serów podpuszczkowych dojrzewających dostępnych w sieci detalicznej Lublina i Kielc

Pełny tekst Streszczenie

ANNA LITWIŃCZUK, PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, JOANNA BARŁOWSKA

Właściwości fizykochemiczne mięsa tuczników mieszańców dwurasowych

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ ŁYCZYŃSKI, EDWARD POSPIECH, ZOFIA BARTKOWIAK, MARIAN URBANIAK

Mięsność i jakość mięsa w zależności od genotypu i systemu żywienia świń

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA MAJEWSKA, DANUTA SZCZERBIŃSKA, ZOFIA TARASEWICZ, ALICJA DAŃCZAK

Ocena jakości jaj emu (Dromaius Novaehollandiae) w początkowym okresie pierwszego sezonu nieśnego

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA MICHALSKA, JERZY NOWACHOWICZ, TOMASZ BUCEK, PRZEMYSŁAW DARIUSZ WASILEWSKI

Zależności między masą polędwiczki i sadła oraz pH1 mięsa a umięśnieniem i otłuszczeniem oraz jakością mięsa świń mieszańców

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA ORYL

Wpływ płci na zróżnicowanie właściwości reologicznych i struktury wybranych mięśni buhajków i jałówek rasy czarno-białej

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA PIENIAK-LENDZION, ROMAN NIEDZIÓŁKA, WIESŁAW SZELIGA, ELŻBIETA HOROSZEWICZ

Wpływ wieku koźląt na wybrane cechy jakości mięsa

Pełny tekst Streszczenie

ANTONI PLUTA, BEATA WNUK, MAŁGORZATA ZIARNO, ANNA BERTHOLD

Wpływ systemu pakowania twarogu na jego jakość

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA POŁTOWICZ, JOLANTA CALIK, PIOTR PAŚCIAK, DOROTA WOJTYSIAK

Wpływ masy ciała w dniu uboju na udział tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych w mięśniach piersiowych i mięśniach nóg kurcząt brojlerów

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA POŁTOWICZ, JOLANTA CALIK, STANISŁAW WĘŻYK

Kształtowanie się jakości jaj spożywczych o białych skorupach w zależności od wieku i systemu utrzymania kur nieśnych Hy-Line White

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA POŁTOWICZ, STANISŁAW WĘŻYK, JOLANTA CALIK, PIOTR PAŚCIAK, DOROTA WOJTYSIAK

Porównanie jakości mięsa rodzimych, wolno rosnących kurcząt karmazyn i zielononóżka kuropatwiana

Pełny tekst Streszczenie

ADAM ROMAN

Zawartość wybranych pierwiastków w produktach pszczelich z rejonu Dolnego Śląska

Pełny tekst Streszczenie

ANNA RUDNICKA, ZBIGNIEW DOBRZAŃSKI

Wpływ żywienia przepierzonych kur nieśnych mieszanką paszową z udziałem oleju rybnego na skład kwasów tłuszczowych w jajach niosek

Pełny tekst Streszczenie

ARTUR RYBARCZYK, ARKADIUSZ PIETRUSZKA, JERZY KORTZ, ROMAN CZARNECKI

Wpływ polimorfizmu genu RYR1 i MYF4 na mięsność i jakość mięsa tuczników mieszańców

Pełny tekst Streszczenie

JERZY STRZELECKI, STANISŁAW TYSZKIEWICZ, KAROL BORZUTA, ANDRZEJ BORYS, EUGENIA GRZEŚKOWIAK

Modyfikacja systemu rozbioru półtusz z młodego bydła rzeźnego w kierunku uzyskania większej masy mięsa kulinarnego

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA ŚMIECIŃSKA, STANISŁAW WAJDA

Wyniki opasu i wartość rzeźna jałówek rasy cb i jałówek mieszańców uzyskanych z krzyżowania krów rasy cb z buhajami limousine

Pełny tekst Streszczenie

STACH WOWK, SERGIJ PAWKOWYCZ, MARIA MARTYN

Wpływ dodatków tłuszczowych do paszy na intensywność wzrostu i jakość tusz buhajków

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW WAJDA, TOMASZ DASZKIEWICZ, JAN MIKOŁAJCZAK

Udział elementów kulinarnych i zasadniczych w tuszach buhajków zaliczonych do różnych klas w systemie EUROP

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA ZIARNO, ANNA BERTHOLD, ANTONI PLUTA, MAŁGORZATA PYZA

Jakość mikrobiologiczna lodów z rynku Warszawskiego

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA ŻOCHOWSKA, KAZIMIERZ LACHOWICZ, LESZEK GAJOWIECKI, MAŁGORZATA SOBCZAK, MAREK KOTOWICZ, ARKADIUSZ ŻYCH

Wpływ dodatku mięsa dzików o różnej masie na teksturę drobno rozdrobnionych modelowych kiełbas wyprodukowanych z mięsa wieprzowego i wołowego

Pełny tekst Streszczenie